US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 09

Hungary map

Play entire audio recording.

Beginning of Dialog 1

Line 1 / 40

Title: Nem tetszik fázni?

Nem

tetszik

fázni

not

like

to freeze

You don't like the cold?

Line 2 / 40

Erzsi: Csókolom, Mariska néni! Hogy tetszik lenni?

Csókolom

Mariska

néni

Hogy

tetszik

lenni

kiss

Mariska

aunt

that

like

to be

Kiss, Aunt Mariska! How are you?

Line 3 / 40

Mariska néni: Szervusz, Erzsi! Nem túl jól.

Szervusz

Erzsi

Nem

túl

jól

hello

Erzsi

not

too

well / good

Hello, Erzsi! Not too well.

Line 4 / 40

Mariska néni: Fáj a hátam meg a lábam.

Fáj

a

hátam

meg

a

lábam

hurt

the

my back

and

the

my feet

My back and legs hurt.

Line 5 / 40

Mariska néni: Öreg vagyok én már!

Öreg

vagyok

én

már

old

I am

I

already

I'm old already!

Line 6 / 40

Erzsi: Öreg? Hiszen még csak hatvanhárom éves tetszik lenni!

Öreg

Hiszen

még

csak

hatvanhárom

éves

tetszik

lenni

old

because

more

just / only

sixty-three

annual

like

to be

Old? After all, you're only sixty-three years old!

Line 7 / 40

Erzsi: Ez ma már nem kor.

Ez

ma

már

nem

kor

this / that

today

already / yet

no / not

age

That age is nothing today.

Line 8 / 40

Mariska néni: Dehogynem! Szalad az idő...

Dehogynem

Szalad

az

idő

sure / of course

runs

the

time

Of course not! Time passes.

Line 9 / 40

Mariska néni: Itt az öregség meg a reuma.

Itt

az

öregség

meg

a

reuma

here

the

old age

and

the

rheumatism

Here is old age and rheumatism.

Line 10 / 40

Mariska néni: Már az orvosság sem segít.

Már

az

orvosság

sem

segít

already / yet

the

medicine

neither / nor

help

Even medicine doesn't help.

Line 11 / 40

Erzsi: Sikerült taxit találni a pályaudvaron?

Sikerült

taxit

találni

a

pályaudvaron

succeeded

taxi

to find

the

train station

Did you manage to take a taxi at the train station?

Line 12 / 40

Mariska néni: Taxit? A taxi túl drága!

Taxit

A

taxi

túl

drága

taxi

the

taxi

too

expensive

Cab? Taxi is too expensive!

Line 13 / 40

Mariska néni: És ez a város!

És

ez

a

város

and

this

the

city

And this city!

Line 14 / 40

Mariska néni: Szép, de mindeki mindig rohan... a sok autó az utcán, a zaj, a piszok, a tömeg ...

Szép

de

mindeki

mindig

rohan

a sok

autó

az utcán

a zaj

a piszok

a tömeg

beautiful

but

everybody

always

rush / run

the many

car

on the street

the noise

the dirt

the crowd

Nice, but everyone is always running ... lots of cars on the street, noise, dirt, crowds...

Line 15 / 40

Mariska néni: Hogy tudtok itt élni?

Hogy

tudtok

itt

élni

if / that

you can

here

to live

How can you live here?

Line 16 / 40

Mariska néni: És micsoda szeptember ez?

És

micsoda

szeptember

ez

and

what

September

this

And what is September like?

Line 17 / 40

Mariska néni: Fúj a szél, esik az eső, hideg van.

Fúj

a

szél

esik

az

eső

hideg

van

blow

the

wind

fall

the

rain

cold

there is

The wind is blowing, it is raining, it's cold.

Line 18 / 40

Mariska néni: A fejem is kezd fájni...

A

fejem

is

kezd

fájni

the

my head

also / too

start

hurt

My head is starting to hurt.

Line 19 / 40

Erzsi: A rádio szerint ma csak kilenc-tiz fok lesz.

A

rádio

szerint

ma

csak

kilenc-tiz

fok

lesz

the

radio

according to

today

just / only

nine - ten

degree

will be

According to radio, today it will be only nine to ten degrees.

Line 20 / 40

Erzsi: De hát nemsokára október lesz, Mariska néni.

De

hát

nemsokára

október

lesz

Mariska néni

but

now

soon

October

will be

Aunt Mariska

But it'll be October soon, Aunt Mariska.

Line 21 / 40

Erzsi: Jön a tél.

Jön

a

tél

come

the

winter

Winter is coming.

Line 22 / 40

Erzsi: Nem tetszik fázni?

Nem

tetszik

fázni

no / not

like

to freeze

You don't like cold?

Line 23 / 40

Erzsi: Még nincs fűtés a lakásban.

Még

nincs

fűtés

a

lakásban

yet / even

no / none

heating

the

apartment

There is no heat in the apartment yet.

Line 24 / 40

Mariska néni: Bizony nincs melegem! Jaj, a reumám!

Bizony

nincs

melegem

Jaj

a reumám

really

no / none

heat

alas / oh

my rheumatism

I really have no heat! Oh my rheumatism!

Line 25 / 40

Erzsi: Nem tetszik kérni egy kávét?

Nem

tetszik

kérni

egy

kávét

no / not

like

to ask

one

coffee

Wouldn't you like coffee?

Line 26 / 40

Erzsi: Hamarosan kész az ebéd és ebédelünk.

Hamarosan

kész

az

ebéd

és

ebédelünk

soon

ready

the

lunch

and

lunch

Lunch and dinner are coming soon.

Line 27 / 40

Mariska néni: Hm. Konyak nincsen?

Hm

Konyak

nincsen

hmm

cognac

is not

Hm. No cognac?

Line 28 / 40

Erzsi: De van. De Mariska néni, ha gyógyszert tetszik szedni, nem szabad alkoholt inni!

De

van

De

Mariska néni

ha

gyógyszert

tetszik

szedni

nem

szabad

alkoholt

inni

but

it is

but

Aunt Mariska

if

medicine

like

collect / consume

no / not

allowed

alcohol

drink

But there is. But Aunt Mariska, if you like to take medicine, you should not drink alcohol!

Line 29 / 40

Mariska néni: Ugyan! Nem orvosság, hanem konyak kell, amikor kint hideg van!

Ugyan

Nem

orvosság

hanem

konyak

kell

amikor

kint

hideg

van

come on

no / not

medicine

but also

cognac

must (have)

when

out / outside

cold

it is

Come on! There is no cure except cognac when it's cold outside!

Line 30 / 40

Mariska néni: Egyedül különben sem iszom, de ha ketten vagyunk, az más!

Egyedül

különben

sem

iszom

de

ha

ketten

vagyunk

az

más

alone

or else

neither

I drink

but

if

two of us

we are

the

other

I don't drink alone, but if there are two of us, it's different!

Line 31 / 40

Mariska néni: Örülök, hogy jól vagytok.

Örülök

hogy

jól

vagytok

I am glad

that

well

are

I am glad that you are well.

Line 32 / 40

Mariska néni: Egészségedre, Erzsi!

Egészségedre

Erzsi

cheers

Erzsi

Cheers, Erzsi!

Line 33 / 40

Erzsi: Egészségedre, Mariska néni!

Egészségedre

Mariska néni

cheers

Aunt Mariska

Cheers, Aunt Mariska!

End of Dialog 1
Additional Expressions

Line 34 / 40

Hogy tetszik lenni?

Hogy

tetszik

lenni

if - that

like

to be

How are you?

Line 35 / 40

Nagyon hideg van kint.

Nagyon

hideg

van

kint

very

cold

it is

out / outside

It is very cold outside.

Line 36 / 40

Nem tetszenek fázni?

Nem

tetszenek

fázni

not

you like (plural)

to freeze

You don't like the cold? / Are you cold?

Line 37 / 40

Melegem van.

Melegem

van

hot to me

it is

I am hot.

Line 38 / 40

Magam fáj a fejem.

magam

fáj

a

fejem

to me

ache

the

my head

I have a bad headache.

Line 39 / 40

Szabad itt parkolni?

Szabad

itt

parkolni

free / permitted

here

to park

Can one park here?

Line 40 / 40

A magyar nehéz nyelv de érdekes.

A

magyar

nehéz

nyelv

de

érdekes

the

Hungarian

difficult

language

but

interesting

Hungarian is a difficult language, but it is interesting.

End of Additional Expressions