US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 12 - Arranging a Room / Local Travel Plans

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Hány éjszakára kellene?

Hány

éjszakára

kellene

how many

night

should

How long are you staying?

Beginning of Dialog 1
Jóska and his wife Klára are spending their summer holiday touring aroung Lake Balaton.
They arrive at Tihank, and they see a sign advertising a room to rent.
They ring the bell, and an elderly lady comes to the door.

Line 1 / 76

Jóska: Jó napot kivánok!

napot

kivánok

good

day

I wish

Jóska: Good day!

Line 2 / 76

Jóska: Látom, itt van kiadó szoba.

Látom

itt

van

kiadó

szoba

I see

here

there is

for rent

room

Jóska: I see there is a room for rent.

Line 3 / 76

Juliska néni: Tessek? Nem hallom! Sajnos egy kicsit süket vagyok.

Tessek

Nem

hallom

Sajnos

egy

kicsit

süket

vagyok

pardon?

not

I hear

unfortunately

one / a

a little

deaf

I am

Aunt Juliska: What? I can not hear! Unfortunately, I'm a little deaf.

Line 4 / 76

Jóska: Tessék mondani, van szabad szoba?

Tessék

mondani

van

szabad

szoba

here you are

to say

there is

free

room

Jóska: May I ask, is there a room available?

Line 5 / 76

Juliska néni: Igen, két üres szoba is van.

Igen

két

üres

szoba

is

van

yes

two

empty

room

also

there is

Aunt Juliska: Yes, we have two empty rooms.

Line 6 / 76

Juliska néni: Az egyik egyágyas, a másik pedig kétágyas.

Az

egyik

egyágyas

a

másik

pedig

kétágyas

the

one

single

the

other

in turn

double

Aunt Juliska: One is a single and the other is a double.

Line 7 / 76

Juliska néni: Hány személyre kellene?

Hány

személyre

kellene

how many

person

should

Aunt Juliska: How many persons should I expect?

Line 8 / 76

Jóska: Két személyre. Ketten vagyunk a feleségemmel.

Két

személyre

Ketten

vagyunk

a feleségemmel

two

persons

two of us

we are

with my wife

Jóska: For two people. Including my wife, there are two of us.

Line 9 / 76

Juliska néni: Értem. Akkor nyilván a második szobát kérik.

Értem

Akkor

nyilván

a második

szobát

kérik

I understand

then

obviously

the second

make

sought

Aunt Juliska: I understand. Then you obviously are asking for the second room.

Line 10 / 76

Juliska néni: Hány éjszakára kellene?

Hány

éjszakára

kellene

how many

night

should

Aunt Juliska: How many nights should I reserve for you?

Line 11 / 76

Jóska: Valószínűleg két vagy három éjszakára, de még nem tudjuk biztosan.

Valószínűleg

két

vagy

három

éjszakára

de

még

nem

tudjuk

biztosan

probably

two

or

three

night

but

yet

not

we know

sure

Jóska: Probably two or three nights, but we don't know for sure.

Line 12 / 76

Jóska: Egy csendes szobát keresünk szép kilátással.

Egy

csendes

szobát

keresünk

szép

kilátással

one / a

quiet

make

we search

nice / beautiful

views

Jóska: We are looking for a quiet room with nice view.

Line 13 / 76

Juliska néni: A kilátás nagyon szép.

A

kilátás

nagyon

szép

the

view

very

beautiful

Aunt Juliska: The view is very beautiful.

Line 14 / 76

Juliska néni: Az egyik ablak a tóra néz, a másik a kertre.

Az

egyik

ablak

a

tóra

néz

a

másik

a

kertre

the

one

window

the

lake

overlooking

the

other

the

garden

Aunt Juliska: One window overlooks the lake and the other overlooks the garden.

Line 15 / 76

Klára: A fürdőszoba közös a családdal?

A

fürdőszoba

közös

a családdal

the

bathroom

common

with the family

Klára: The bathroom is shared with the family?

Line 16 / 76

Juliska néni: Mit mond? Nem hallom!

Mit

mond

nem

hallom

what

say

not

I hear

Aunt Juliska: What did you say? I cannot hear!

Line 17 / 76

Klára: Közös a fürdőszoba a családdal?

Közös

a fürdőszoba

a családdal

common

the bathroom

with the family

Klára: Is the bathroom shared with the family?

Line 18 / 76

Juliska néni: Igen.

Igen

yes

Aunt Juliska: Yes.

Line 19 / 76

Klára: És mennyibe kerül a szoba egy éjszakára?

És

mennyibe

kerül

a szoba

egy

éjszakára

and

how much

cost

the room

one

night

Klára: And how much does a room cost per night?

Line 20 / 76

Juliska néni: Kilencszáz forintba.

Kilencszáz

forintba

nine hundred

forint

Aunt Juliska: Nine hundred forint.

Line 21 / 76

Jóska: Nem is drága. Az árban benne van a reggeli is?

Nem

is

drága

Az árban

benne

van

a reggeli

is

not

also / too

expensive

in the price

in it

there is

the breakfast

also / too

Jóska: Not expensive. Does the price include breakfast?

Line 22 / 76

Juliska néni: Nincsen. De ha kérnek reggelit, szivesen készitek.

Nincsen

De

ha

kérnek

reggelit

szivesen

készitek

is not

but

if

request

breakfast

welcome

I am making

Aunt Juliska: Is not. But if you ask for breakfast, I welcome you.

Line 23 / 76

Juliska néni: A reggeli hét órakor van a teraszon és plusz százötven forintba kerül.

A reggeli

hét

órakor

van

a teraszon

és

plusz

százötven

forintba

kerül

the breakfast

seven

o'clock

there is

on the terrace

and

plus

one hundred fifty

forint

it is

Aunt Juliska: Breakfast is on the terrace at seven o'clock and costs one hundred and fifty forints.

Line 24 / 76

Jóska: Nem lehetne nyolckor reggelizni?

Nem

lehetne

nyolckor

reggelizni

not

it could be

eight

breakfast

Jóska: Couldn't we have breakfast at eight?

Line 25 / 76

Jóska: Most szabadságon vagyunk és nem akarunk korán kelni.

Most

szabadságon

vagyunk

és

nem

akarunk

korán

kelni

now

on vacation

we are

and

not

we want

early

to arise / to get up

Jóska: We are on holiday now and do not want to get up early.

Line 26 / 76

Juliska néni: Hogyne lehetne!

Hogyne

lehetne

of course

it could

Aunt Juliska: Of course, it could.

Line 27 / 76

Jóska: Nagyon szép helyen tetszenek lakni!

Nagyon

szép

helyen

tetszenek

lakni

very

nice

place

like them

to live

Jóska: A very nice place to stay!

Line 28 / 76

Jóska: És ha megunjuk Tihanyt, közel van Balatonfüred.

És

ha

megunjuk

Tihanyt

közel

van

Balatonfüred

and

if

grow tired

Tihany

close

there is

Balatonfüred

Jóska: And if we get tired of Tihany, Balatonfüred is close.

Line 29 / 76

Jóska: Nem tetszik tudni, milyen gyakran indul hajó Tihanyból Balatonfüredre?

Nem

tetszik

tudni

milyen

gyakran

indul

hajó

Tihanyból

Balatonfüredre

not

like

to know

what kind

often

starts

ship

from Tihany

to Balatonfüred

Jóska: Don't you know how often a ship departs from Tihany to Balatonfüred?

Line 30 / 76

Juliska néni: Úgy tudom, minden fél órában.

Úgy

tudom

minden

fél

órában

I

I know

all / every

half

hour

Aunt Juliska: I think every half hour.

Line 31 / 76

Jóska: Nagyszerű! De még nem is mutatkoztunk be: engem Jóskának hívnak, a feleségemet pedig Klárának hívják.

Nagyszerű

De

még

nem

is

mutatkoztunk

be

engem

Jóskának

hívnak

a feleségemet

pedig

Klárának

hívják

great!

but

even / more

not

also

we introduced ourselves

in / to

me

Josh

they call me

my wife

in turn

Klara

called

Jóska: That's great! But we haven't introduced ourselves yet: I'm called Josh and my wife is called Klara.

Line 32 / 76

Juliska néni: Én pedig Juliska néni vagyok.

Én

pedig

Juliska

néni

vagyok

I

in turn

Juliska

aunt

I am

Aunt Juliska: And I'm Aunt Juliska.

Line 33 / 76

Juliska néni: Tessenek befáradni! Megmutatom a szobát.

Tessenek

befáradni!

Megmutatom

a szobát

we will be

tired

I show you

the room

Aunt Juliska: Let's get tired! I'll show you the room.

Line 34 / 76

Juliska néni: Erre tessenek!

Erre

tessenek

this way

let's do

Aunt Juliska: This way!

Line 35 / 76

Jóska: Jó, megnézzük!

megnézzük

good

look

Jóska: Okay, let's see.

Line 36 / 76

Klára: Erkély is van?! Milyen gyönyörű az erkélyről a kilátás!

Erkély

is

van

Milyen

gyönyörű

az erkélyről

a kilátás

balcony

also

there is

what kind of

beautiful

from the balcony

the view

Klára: Do you have a balcony? What a beautiful view from the balcony!

They hear loud snoring coming through the thin wall.

Line 37 / 76

Klára: Tessék mondani, mi ez a zaj?

Tessék

mondani

mi

ez

a zaj

pardon

to say

we

this

the noise

Klára: Excuse me? What is that noise?

Line 38 / 76

Juliska néni: Zaj? Ja! A férjem minden délutan alszik ebéd után.

Zaj

Ja

A férjem

minden

délutan

alszik

ebéd

után

noise

yes

my husband

all / every

afternoon

sleep

lunch

after

Aunt Juliska: Noise? Yes! My husband sleeps every afternoon after lunch.

Line 39 / 76

Juliska néni: De alig lehet hallani.

De

alig

lehet

hallani

but

barely / hardly

one may

hear

Aunt Juliska: But you can hardly hear it.

Line 40 / 76

Jóska: Köszönjük szépen, de nem egészen ilyen szobát keresünk.

Köszönjük

szépen

de

nem

egészen

ilyen

szobát

keresünk

thank you

beautifully

but

not

quite

such

room

we search

Jóska: Thank you very much, but we're not quite looking for such a room.

Jóska and Klára leave quickly.

Line 41 / 76

Juliska néni: Nem értem! Mindig ezt mondják...

Nem

értem

Mindig

ezt

mondják

not

I understand

always

this

they say

Aunt Juliska: I do not understand! That's what they always say.

End of Dialog 1
Beginning of Dialog 2
Tim is spending a two week holiday in Hungary.
After seeing Budapest, he rents a car to see the countryside.

Line 42 / 76

Fiatal nő: Jó reggelt kívánok! Tessék parancsolni!

reggelt

kívánok

Tessék

parancsolni

good

morning

I wish

here you are

you order

Young woman: Good morning! What would you like?

Line 43 / 76

Tim: Egy olcsó autót szeretnék bérelni néhány napra.

Egy

olcsó

autót

szeretnék

bérelni

néhány

napra

one / a

cheap

car

I want

to rent

some

day

Tim: I'd like to rent a cheap car for a few days.

Line 44 / 76

Fiatal nő: Akkor a Fiatot ajánlom.

Akkor

a Fiatot

ajánlom

then

the Fiat

I recommend.

Young woman: Then I recommend a Fiat.

Line 45 / 76

Tim: Mennyibe kerül egy napra?

Mennyibe

kerül

egy

napra

how much

cost

a / one

day

Tim: How much does it cost per day?

Line 46 / 76

Fiatal nő: Huszonnyolc dollárba.

Huszonnyolc

dollárba

Twenty-eight

dollars

Young woman: Twenty-eight dollars.

Line 47 / 76

Tim: A huszonnyolc dollárban benne van a biztosítás is?

A

huszonnyolc

dollárban

benne

van

a biztosítás

is

the

twenty-eight

dollars

in it

there is

the insurance

too

Tim: Does the $28 include insurance too?

Line 48 / 76

Fiatal nő: Igen. De minden kilométer után harminc centet kell fizetni.

Igen

De

minden

kilométer

után

harminc

centet

kell

fizetni

yes

but

every / all

kilometer

after

thirty

cents

must

to pay

Young woman: Yes. But for every kilometer you have to pay thirty cents.

Line 49 / 76

Fiatal nő: És a benzint természetesen ön veszi.

És

a

benzint

természetesen

ön

veszi

and

the

gasoline

of course / naturally

you

take

Young woman: And of course you buy gasoline.

Line 50 / 76

Fiatal nő: Az autót tele tankkal kapja és tele tankkal kérjük visszahozni.

Az

autót

tele

tankkal

kapja

és

tele

tankkal

kérjük

visszahozni

the

car

full

tank

you get

and

full

tank

please

return it

Young woman: You get the car with a full tank and bring it back with a full tank.

Line 51 / 76

Tim: Értem. Hm. Elég drága itt kocsit bérelni.

Értem

Hm

Elég

drága

itt

kocsit

bérelni

I understand

hm

enough

expensive

here

car

to rent

Tim: I understand. Hm. It's quite expensive to rent a car here.

Line 52 / 76

Tim: Előre kell fizetni, ugye?

Előre

kell

fizetni

ugye

forward / in advance

must

to pay

right?

Tim: You have to pay in advance, right?

Line 53 / 76

Fiatal nő: Természetesen, uram.

Természetesen

uram

of course

sir

Young woman: Of course, sir.

Line 54 / 76

Tim: Lehet angol fonttal is fizetni?

Lehet

angol

fonttal

is

fizetni

may

English

pounds

also

to pay

Tim: Can I pay in GBP?

Line 55 / 76

Fiatal nő: Hogyne, uram. Hány napra parancsolja a Fiatot?

Hogyne

uram

Hány

napra

parancsolja

a Fiatot

of course

sir

how many

day

command / order

the Fiat

Young woman: Of course, sir. How many days do you want the Fiat?

Line 56 / 76

Tim: Három napra. Mit ajáni? Mit érdemes megnézni?

Három

napra

Mit

ajáni

Mit

érdemes

megnézni

three

day

what

recommendation

what

worth

watch / see

Tim: For three days. What do you recommend? What's worth seeing?

Line 57 / 76

Fiatal nő: Sopront. Gyönyörű, régi város.

Sopront

Gyönyörű

régi

város

Sopron

Beautiful

old

city

Young woman: Sopron. It is a beautiful old town.

Line 58 / 76

Fiatal nő: Sopronból könnyű a Balatonra menni, Keszthelyre vagy Hévízre.

Sopronból

könnyű

a Balatonra

menni

Keszthelyre

vagy

Hévízre

from Sopron

it is easy

to Lake Balaton

to

to Keszthely

or

to Hévíz

Young woman: From Sopron it is easy to go to Lake Balaton, Keszthely or Hévíz.

Line 59 / 76

Fiatal nő: Persze Tihanyt és Balatonfüredet sem lehet kihagyni.

Persze

Tihanyt

és

Balatonfüredet

sem

lehet

kihagyni

Of course

Tihany

and

Balatonfüred

neither

may

miss

Young woman: Of course, Tihany and Balatonfüred cannot be missed either.

Line 60 / 76

Fiatal nő: Tihanyból nagyon szép a kilátás a tóra.

Tihanyból

nagyon

szép

a kilátás

a tóra

from Tihany

very

beautiful

the view

over the lake

Young woman: The view of the lake is very nice from Tihany.

Line 61 / 76

Fiatal nő: Innen érdemes Pécsre menni.

Innen

érdemes

Pécsre

menni

hence / from here

worth

to Pécs

to go

Young woman: From here it is worth going to Pécs.

Line 62 / 76

Fiatal nő: Pécs nagyon szép város.

Pécs

nagyon

szép

város

Pécs

very

nice / beautiful

city

Young woman: Pécs is a very nice city.

Line 63 / 76

Fiatal nő: És persze itt van a Csontváry Múzeum is.

És

persze

itt

van

a Csontváry Múzeum

is

and

of course

here

there is

the Csontváry Museum

also

Young woman: And of course the Csontváry Museum is here as well

Line 64 / 76

Fiatal nő: Pécsről Szegedre, Szegedről Debrecenbe menjen.

Pécsről

Szegedre

Szegedről

Debrecenbe

menjen

from Pécs

to Szeged

from Szeged

to Debrecen

go

Young woman: Go from Pécs to Szeged, from Szeged to Debrecen.

Line 65 / 76

Fiatal nő: Szeged csodálatos város a Tisza mellett, és a szegedi halászlé nagyon finom!

Szeged

csodálatos

város

a Tisza

mellett

és

a

szegedi

halászlé

nagyon

finom

Szeged

wonderful

city

by the Tisza River

next to

and

the

of Szeged

fish soup

very

delicious / refined

Young woman: Szeged is a wonderful town by the Tisza River, and the fish soup of Szeged is delicious!

Line 66 / 76

Fiatal nő: Debrecen az Alföld fővárosa.

Debrecen

az Alföld

fővárosa

Debrecen

of the Great Plain

capital

Young woman: Debrecen is the capital of the Great Plain.

Line 67 / 76

Fiatal nő: Sok híres épület van itt: a Nagytemplom, a Kollégium, az Aranybika Szálloda.

Sok

híres

épület

van

itt

a Nagytemplom

a Kollégium

az Aranybika

Szálloda

many

famous

building

there is

here

the Great Church

the University

the Golden Bull

Hotel

Young woman: There are many famous buildings: the Great Church, the University, the Golden Bull Hotel.

Line 68 / 76

Fiatal nő: És közel van a Hortobágy, a magyar puszta!

És

közel

van

a Hortobágy

a

magyar

puszta

and

close

there is

the Hortobágy

the

Hungarian

wilderness

Young woman: And the Hortobágy, the Hungarian wilderness, is close!

Line 69 / 76

Fiatal nő: Debrecenből Egerbe menjen.

Debrecenből

Egerbe

menjen

from Debrecen

to Eger

go

Young woman: Go from Debrecen to Eger.

Line 70 / 76

Fiatal nő: Biztosan ismeri az Egri bikavért, nem?

Biztosan

ismeri

az Egri

bikavért

nem

surely

you know

the Eger

bull's blood

not

Young woman: Surely you know Eger Bikavér ("Bull's Blood" - famous red wine), don't you?

Line 71 / 76

Fiatal nő: Egerben nemcsak sok szép épület, hanem sok borpince is van.

Egerben

nemcsak

sok

szép

épület

hanem

sok

borpince

is

van

Eger

not only

many

beautiful

buildings

but also

many

wine cellars

also

there is

Young woman: Eger not only has many beautiful buildings, but also many wine cellars.

Line 72 / 76

Fiatal nő: De legjobb lesz, ha oda nem autóval megy, mert akkor tényleg kell majd a biztosítas!

De

legjobb

lesz

ha

oda

nem

autóval

megy

mert

akkor

tényleg

kell

majd

a biztosítas

but

best

will be

if

there

not

by car

going

because

then

indeed

must

then

the insurance

Young woman: But it would be best if you did not go there by car, because you would really need the insurance!

Line 73 / 76

Fiatal nő: Egerből pedig könnyű visszajönni Pestre.

Egerből

pedig

könnyű

visszajönni

Pestre

from Eger

in turn

easy / light

return / come back

to Pest

Young woman: It is easy to get back to Pest from Eger.

Line 74 / 76

Tim: Jó, legközelebb egy hónapra jövök Magyarországra, de sajnos már csak három napom van.

legközelebb

egy

hónapra

jövök

Magyarországra

de

sajnos

már

csak

három

napom

van

OK

next time

one / a

month

I am coming

to Hungary

but

unfortunately

yet / already / still

just / only

three

day

there is

Tim: OK, next month I'm coming to Hungary, but unfortunately I only have three days.

Line 75 / 76

Fiatal nő: Az útlevelét és a jogosítványát, legyen szíves!

Az útlevelét

és

a jogosítványát

legyen szíves

your passport

and

your driving license

please

Young woman: Your passport and driver's license, please!

Line 76 / 76

Tim: Mondja, maga másodállásban nem idegenvezető véletlenül?

Mondja

maga

másodállásban

nem

idegenvezető

véletlenül

says

self

second job

not

guide

by chance

Tim: Tell me you're not a part time tour guide by chance?

End of Dialog 2