US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 15 - Letter from a friend

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Kedves Rita!

Kedves

Rita

dear

Rita

Dear Rita,

Beginning of Dialog 1
Rita and Bea are reading a letter from Sári in Budapest.

Line 1 / 41

Bea: Régen irt már Sári. Mi lehet vele?

Régen

irt

már

Sári

Mi

lehet

vele

long ago

wrote

already

Sári

what / we

may

with her

Bea: Sari had already written to you. What's up with her?

Line 2 / 41

Bea: Tudod, milyen. Vele mindig történik valami.

Tudod

milyen

Vele

mindig

történik

valami

you know

what

with him

always

happen

something

Bea: You know what. Something always happens to him.

Line 3 / 41

Rita: Éppen ma reggel kaptam tőle levelet. Várj csak, itt van!

Éppen

ma

reggel

kaptam

tőle

levelet

Várj

csak

itt

van

just

today

morning

I got

from him

write

wait

just

here

van

Rita: I just received a letter from him this morning. Wait, here it is!

Line 4 / 41

Kedves Rita,

Kedves

Rita

dear

Rita

Dear Rita,

Line 5 / 41

Ne haragudj, hogy olyan sokáig nem írtam.

Ne

haragudj

hogy

olyan

sokáig

nem

írtam

not

I am sorry

that

so

long

not

I have written

I'm sorry I didn't write for so long.

Line 6 / 41

Nem felej tettelek el benneteket, de rengeteg minden történt velem.

Nem

felej

tettelek

el benneteket

de

rengeteg

minden

történt

velem

not

forget

made you

away from you

but

a lot

all / every

happened

with me

I didn't forget you, but a lot happened to me.

Line 7 / 41

Képzeld, megismerkedtem egy érdekes angol fiúval.

Képzeld

megismerkedtem

egy

érdekes

angol

fiúval

imagine

I met

a / one

interesting

English

boy

Imagine I met an interesting English boy.

Line 8 / 41

Bea: Ez jól kezdődik! Kíváncsi vagyok, kivel találkozott megint.

Ez

jól

kezdődik

Kíváncsi

vagyok

kivel

találkozott

megint

this

well / good

begin

curious

I am

with whom

met

again

Bea: It's starting well! I wonder who you met again.

Line 9 / 41

Bea: Emlékszel, amikor azt a skót szoknyás fiút bemutatta?

Emlékszel

amikor

azt

a skót szoknyás

fiút

bemutatta

you remember

when

it / that

in a Scottish kilt

boy

presented

Bea: Remember when you introduced that Scottish boy?

Line 10 / 41

Rita: És emlékszel az amerikai baseball-játékosra?

És

emlékszel

az

amerikai

baseball

játékosra

and

you remember

the

American

baseball

player

Rita: And you remember the American baseball player?

Line 11 / 41

Bea: Folytasd! Mit ír?

Folytasd

Mit

ír

continue

what

he write / she write

Bea: Keep going! What is she writing?

Line 12 / 41

Pár nappal ezelőtt egy kisvendéglőbe mentem ebédelni a József körúton.

Pár

nappal

ezelőtt

egy

kisvendéglőbe

mentem

ebédelni

a József körúton

pair / couple

day

ago

a / one

little restaurant

I went to

have lunch

on József Boulevard

A few days ago I went to a small restaurant on József Boulevard for lunch.

Line 13 / 41

Elég késő volt, délután fél négy fele lehetett.

Elég

késő

volt

délután

fél

négy

fele

lehetett

enough

late

was

afternoon

half

four

half

it could be

It was quite late, it was half past four in the afternoon.

Line 14 / 41

Nem volt nagy választék: már csak csirke és pörkölt maradt.

Nem

volt

nagy

választék

már

csak

csirke

és

pörkölt

maradt

not

was

great

choice

already

just

chicken

and

pork

left

There was no great choice: only chicken and stew left.

Line 15 / 41

Egy másik asztalnál egy 22 év körüli fiú ült az ablak mellett.

Egy

másik

asztalnál

egy

huszonkettő

év

körüli

fiú

ült

az ablak

mellett

a / one

another

table

a

twenty-two

year

around

boy

sat

the window

next to

At another table, a 22-year-old boy sat by the window.

Line 16 / 41

Gondoltam, hogy turista lehet, mert egy hátizsák feküdt mellette a földön.

Gondoltam

hogy

turista

lehet

mert

egy

hátizsák

feküdt

mellette

a földön

I thought

that

tourist

may

because

a

backpack

lying

next to him

on the ground

I thought he might be a tourist because a backpack was lying on the ground beside him.

Line 17 / 41

A fiú odahívta a pincért, és a csirkét kérte.

A fiú

odahívta

a pincért

és

a csirkét

kérte

the boy

called

the waiter

and

the chicken

asked for

The boy called the waiter and ordered the chicken.

Line 18 / 41

A pincér nem értette.

A pincér

nem

értette

the waiter

not

understand

The waiter didn't understand.

Line 19 / 41

A fiú lassan, hangosan megismételte: csírr-ke.

A fiú

lassan

hangosan

megismételte

csírke

the boy

slowly

loudly

repeated

chicken

The boy repeated slowly, loudly: chicken.

Line 20 / 41

A pincér még mindig nem értette, mit akar.

A pincér

még

mindig

nem

értette

mit

akar

the waiter

yet / even

always

not

understood

what

want

The waiter still didn't understand what he wanted.

Line 21 / 41

A fiú ekkor felugrott és elkezdett hadonászni a karjával, mint egy tyúk, amikor a szárnyát csapkodja és most már kiabálta: csirke!

A fiú

ekkor

felugrott

és

elkezdett

hadonászni

a karjával

mint

egy tyúk

amikor

a szárnyát

csapkodja

és

most

már

kiabálta

csirke

the boy

at

he jumped up

and

began

to flail

with his arm

like

a hen

when

the wings

flutters

and

now

already

shouted

chicken

The boy then jumped up and began waving his arms like a hen flapping her wings and shouting: chicken!

Line 22 / 41

A pincér ijedt arccal hátrált.

A pincér

ijedt

arccal

hátrált

the waiter

scared

his face

backed away / retreated

The waiter retreated with a scared face.

Line 23 / 41

Mindenki nevetett.

Mindenki

nevetett

everybody

laughed

Everybody laughed.

Line 24 / 41

"Azt hiszem, csirkét kér." - mondtam a pincérnek.

Azt

hiszem

csirkét

kér

mondtam

a pincérnek

I

I think

chicken

request

I told

the waiter

"I think I am asking for chicken," I told the waiter.

Line 25 / 41

"Á, csirke." - ismételte a pincér.

Á

csirke

ismételte

a pincér

the

chicken

repeated

the waiter

"The chicken", repeated the waiter.

Line 26 / 41

"Most már értem!"

Most

már

értem

now

already / yet

I understand

I understand now!

Line 27 / 41

"De hát én is ezt mondtam!" - mondta a fiú.

De

hát

én

is

ezt

mondtam

mondta

a fiú

but

now

I

also

this

I said

said

the boy

"But that's what I said!" - said the boy.

Line 28 / 41

Elmagyaráztam neki, hogy a kiejtése nem volt tökéletes.

Elmagyaráztam

neki

hogy

a kiejtése

nem

volt

tökéletes

I explained

to him / to her

that

the pronunciation

not

was

perfect

I explained to her that her pronunciation was not perfect.

Line 29 / 41

Együtt ebédeltünk.

Együtt

ebédeltünk

together

we had lunch

We had lunch together.

Line 30 / 41

Sok mindenről beszélgettünk.

Sok

mindenről

beszélgettünk

many / much

about everything

we talked

We talked about a lot.

Line 31 / 41

Képzeld, est 8-ig ott ültünk az étteremben!

Képzeld

est

nyolc-ig

ott

ültünk

az étteremben

imagine

evening

to eight

there

we sat

in the restaurant

Imagine we were sitting in the restaurant until 8 pm!

Line 32 / 41

Alig várom a vasárnapot.

Alig

várom

a vasárnapot

hardly

look forward

on Sunday

Can't wait for Sunday.

Line 33 / 41

A hét húszas vonattal érkezem.

A

hét

húszas

vonattal

érkezem

the

seven

twenties

by train

I arrive

I arrive by train at 7:20.

Line 34 / 41

A többit majd szóban elmondom.

A többit

majd

szóban

elmondom

the rest

then

orally / verbally

I will tell you

I'll tell you the rest in person.

Line 35 / 41

Beát is üdvözlöm.

Beát

is

üdvözlöm

Bea

also

welcome / How do you do?

Bea also welcome.

Line 36 / 41

Sok puszi. Sári

Sok

puszi

Sári

many

kisses

Sári

Many kisses. Sari.

Line 37 / 41

Tudtam, hogy Sári nem fog Pesten unatkozni!

Tudtam

hogy

Sári

nem

fog

Pesten

unatkozni

I knew it.

that

Sári

not

would / will

in Pest

be bored

I knew Sari wouldn't be bored in Pest!

End of Dialog 1
Additional Expressions

Line 38 / 41

Ne haragudj, hogy olyan sokáig nem írtam.

Ne

haragudj

hogy

olyan

sokáig

nem

írtam

not

I am sorry

that

so

long

not

I have written

I'm sorry I didn't write for so long.

Line 39 / 41

Alig várom a júliusot.

Alig

várom

a júliusot

hardly

look forward

the July

I am looking forward to July.

Line 40 / 41

buék! (B.Ú.É.K. - Boldog új évet kívánok!)

Boldog

új

évet

kívánok

happy

new

year

I wish [you]

Happy New Year!

Line 41 / 41

Azt hittem, hogy nem szereti a vörösbort.

Azt

hittem

hogy

nem

szereti

a vörösbort

it / that

I believed / I thought

that

not

like

the red wine

I thought you didn't like red wine.

End of Additional Expressions