US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 16

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Nagyon jól éreztem magam.

Nagyon

jól

éreztem

magam

very

good / well

I felt

myself

I had a very good time. / I felt very well.

Beginning of Dialog 1
Edit has just returned from Lake Balaton, where she tended children in a summer camp.
She is chatting with her brother András about it.

Line 1 / 55

András: De szép barna vagy!

De

szép

barna

vagy

but

beautiful

brown

you are

András: My, you're a pretty brunette!

Line 2 / 55

András: Úgy látszik, jó idő volt.

Úgy

látszik

idő

volt

so

apparently

good

time

was

András: Apparently it was a good time.

Line 3 / 55

Edit: Igen, végig nagyon jó idő volt, igazi kánikula.

Igen

végig

nagyon

idő

volt

igazi

kánikula

yeah

through / alongside

very

good

time

was

real / very

dog days

Edit: Yeah, it was a very good time all the time.

Line 4 / 55

Edit: Sokat fürödtünk, napoztunk.

Sokat

fürödtünk

napoztunk

much

bathed

we were sunbathing

Edit: We swam a lot, sunbathing.

Line 5 / 55

Edit: Igaz, sokat kellett dolgozni: reggel 8-tól délután 4-ig voltam szolgálatban.

Igaz

sokat

kellett

dolgozni

reggel

nyolc-tól

délután

négy-ig

voltam

szolgálatban

true

much

needed

to work

morning

from eight AM

afternoon

until four

I was

on duty

Edit: True, I had to work a lot: I was on duty from 8am to 4pm.

Line 6 / 55

Edit: Elég fárasztó 11-14 éves gyerekekre vigyázni, programokat szervezni nekik.

Elég

fárasztó

tizenegy

tizennégy

éves

gyerekekre

vigyázni

programokat

szervezni

nekik

enough

tiring

eleven

fourteen

annual

children

take care

programs

to organize

for them

Edit: It is quite tiring to take care of children aged 11-14 and to organize programs for them.

Line 7 / 55

Edit: De 4-től szabad voltam.

De

négy-től

szabad

voltam

but

from four

free

I was

Edit: But I was free from 4.

Line 8 / 55

Edit: Nagyon jól éreztem magam.

Nagyon

jól

éreztem

magam

very

well

I felt

myself

Edit: I felt very well.

Line 9 / 55

András: És milyenek voltak a többiek?

És

milyenek

voltak

a többiek

and

what

they were

the others

András: And what were the others like?

Line 10 / 55

Edit: Elég szimpatikusak.

Elég

szimpatikusak

enough

likeable

Edit: They are quite sympathetic.

Line 11 / 55

András: És mit tudtatok este csinálni?

És

mit

tudtatok

este

csinálni

and

what

you could

evening

do

András: And what could you do in the evening?

Line 12 / 55

András: Hová jártatok szórakozni?

Hová

jártatok

szórakozni

where

walked / went

to have fun

András: Where did you go to have fun?

Line 13 / 55

Edit: Eleinte a discóba, de azt hamar meguntuk.

Eleinte

a discóba

de

azt

hamar

meguntuk

initially

to the disco

but

the / it

soon

got bored

Edit: At first the disco, but we got bored soon.

Line 14 / 55

Edit: Fonyódon van egy kertmozi, ott többször is voltunk.

Fonyódon

van

egy

kertmozi

ott

többször

is

voltunk

Fonyódon

there is

one / a

air cinema

there

repeatedly

also

we were

Edit: Fonyódon has a garden cinema, we have been there several times.

Line 15 / 55

Edit: Minden este más film ment.

Minden

este

más

film

ment

all / every

evening

other

movie

went

Edit: Every night there was a different movie.

Line 16 / 55

Edit: Viszonylag jó filmeket játszottak.

Viszonylag

filmeket

játszottak

relatively

good

movies

they played

Edit: They played relatively good movies.

Line 17 / 55

Edit: A hétvégeken vagy a szabadnapokon sokféle program volt: koncertek, kiállítások.

A hétvégeken

vagy

a szabadnapokon

sokféle

program

volt

koncertek

kiállítások

on weekends

or

on holidays

varied / many different

program

was

concerts

exhibitions

Edit: On weekends or holidays there were many programs: concerts, exhibitions.

Line 18 / 55

Edit: Egyszer hajókirándulásra mentünk a gyerekekkel.

Egyszer

hajókirándulásra

mentünk

a gyerekekkel

once

boat trip

we went

with the children

Edit: We went on a boat trip with the kids once.

Line 19 / 55

Edit: Kár, hogy nem voltál ott!

Kár

hogy

nem

voltál

ott

pity

that

not

you were

there

Edit: Too bad you weren't there!

Line 20 / 55

Edit: Lehetett vitorlázni, csónakázni, szörfözni.

Lehetett

vitorlázni

csónakázni

szörfözni

it could be

sailing

boating

surfing

Edit: You could sail, go boating, or surfing.

Line 21 / 55

András: Tudod, hogy engem nem érdekelnek a gyerekek, főleg nem a Balatonnál!

Tudod,

hogy

engem

nem

érdekelnek

a gyerekek

főleg

nem

a Balatonnál

you know

that

myself / me

not

interested

the children

especially

not

at Lake Balaton

András: You know I don't care about kids, especially at Lake Balaton.

Line 22 / 55

Edit: Lusta vagy András, az a baj!

Lusta

vagy

András

az

a baj

lazy

or

Andrew

that

the problem

Edit: Lazy or Andrew, that's the problem!

Line 23 / 55

András: Én? Lusta? Ki szokta a kutyát minden nap kétszer levinni sétálni?

Én

Lusta

Ki

szokta

a kutyát

minden

nap

kétszer

levinni

sétálni

I

lazy

who

used to

the dog

all / every

day

twice

brought down / take

to walk

András: Me? Lazy? Who usually takes the dog for a walk twice a day?

Line 24 / 55

András: Talán te? A Balaton már különben sem a régi: túl nagy a tömeg.

Talán

te

A Balaton

már

különben

sem

a régi

túl

nagy

a tömeg

maybe

you

Balaton

already

or else / otherwise

neither

the old one

too

great / big

the crowd

András: Maybe you? Lake Balaton is not old anyway: the crowd is too big.

Line 25 / 55

András: És az árak! Azokról jobb nem is beszélni!

És

az árak

Azokról

jobb

nem

is

beszélni

and

the prices

about

better

not

also

speak / talk

András: And the prices! Better not to talk about them!

Line 26 / 55

András: Már a lángos is egy vagyonba kerül.

Már

a lángos

is

egy

vagyonba

kerül

even / already

the flame

too

a / one

fortune

costs

András: Even the flame costs a fortune.

Line 27 / 55

András: Emlékszel, amikor gyerekek voltunk?

Emlékszel

amikor

gyerekek

voltunk

you remember

when

kids

we were

András: Remember when we were kids?

Line 28 / 55

András: Hogy imádtunk ott lenni!

Hogy

imádtunk

ott

lenni

that

we loved

there

to be

András: That we loved being there!

Line 29 / 55

András: Egész nap a vizben játszottunk.

Egész

nap

a vizben

játszottunk

all / entire / whole

day / sun

in the water

we played

András: We played in the water all day.

Line 30 / 55

András: Soha nem unatkoztunk.

Soha

nem

unatkoztunk

never

not

we were bored

András: We were never bored.

Line 31 / 55

András: És a főtt kolbász, a sült hal, a sok finom palacsinta.

És

a

főtt

kolbász

a

sült

hal

a

sok

finom

palacsinta

and

the

cooked

sausage

the

roast / fried / baked

fish

the

many / much

delicious / elegant / fine

pancakes

András: And boiled sausages, fried fish, lots of delicious pancakes.

End of Dialog 1
Beginning of Dialog 2
Jeremy and his wife are on holiday at Lake Balaton.
Their room has been broken into.
The police have come to investigate.

Line 32 / 55

Rendőr: Tehát önök éppen a discóban voltak, amikor betörtek a szobába.

Tehát

önök

éppen

a discóban

voltak

amikor

betörtek

a szobába

so

you

just / even

in the disco

they were

when

they invaded

to the room

Police officer: So you were in the disco when they broke into the room.

Line 33 / 55

Rendőr: Mennyi ideig tartózkodtak a discóban?

Mennyi

ideig

tartózkodtak

a discóban

how much

time

resided / stayed / have been

in the disco

Police officer: How long have you been at the disco?

Line 34 / 55

Jeremy: Éjfélig tartott a discó, utána jöttünk haza.

Éjfélig

tartott

a discó

utána

jöttünk

haza

midnight

held

the disco

after

we came

home

Jeremy: The disco lasted until midnight, then we came home.

Line 35 / 55

Jeremy: Minden este 8 óra körül szoktunk vacsorázni, aztán általában valahova szórakozni megyünk.

Minden

este

nyolc

óra

körül

szoktunk

vacsorázni

aztán

általában

valahova

szórakozni

megyünk

all / every

evening

eight

hour / o'clock

around

we used to

have dinner

then

usually

somewhere

to have fun

we are going

Jeremy: We usually dine around 8 pm every night, and then usually go out for fun.

Line 36 / 55

Jeremy: Tegnap éjjel 1 fele értünk vissza.

Tegnap

éjjel

egy

fele

értünk vissza

yesterday

night

one

half

we came back

Jeremy: Last night, we came back.

Line 37 / 55

Rendőr: És hogyan találták a szobát, amikor hazaértek?

És

hogyan

találták

a szobát

amikor

hazaértek

and

how

found

the room

when

they got home

Police officer: And how did you find the room when you got home?

Line 38 / 55

Jeremy: A tolvajok betörték az ablakol, és azon keresztül másztak be.

A tolvajok

betörték

az ablakol

és

azon

keresztül

másztak

be

the thieves

smashed

through the window

and

it

through

climbed

in / to / into

Jeremy: The thieves broke through the window and climbed through it.

Line 39 / 55

Jeremy: A bőröndöket kinyitották, a ruhákat a földre dobálták.

A bőröndöket

kinyitották

a ruhákat

a földre

dobálták

the suitcases

were opened

the clothes

to the ground

were tossed

Jeremy: The suitcases were opened and the clothes tossed to the ground.

Line 40 / 55

Jeremy: A fiókokból és a szekrényekből is kiszórtak mindent.

A fiókokból

és

a szekrényekből

is

kiszórtak

mindent

the drawers

and

the cabinets / the wardrobe

also

poured out / scattered

everything

Jeremy: Drawers and wardrobes were emptied of everything.

Line 41 / 55

Rendőr: És mit vittek el?

És

mit

vittek

el

and

what

they took

away

Police officer: And what did they take?

Line 42 / 55

Jeremy: Egy arany nyakláncot, egy pár fülbevalót, egy Olympos fényképezőgépet és ruhákat.

Egy

arany

nyakláncot

egy

pár

fülbevalót

egy

Olympos

fényképezőgépet

és

ruhákat

a / one

gold

necklace

a / one

pair

earrings

a / one

Olympos

camera

and

clothes

Jeremy: A gold necklace, a pair of earrings, an Olympos camera and clothes.

Line 43 / 55

Rendőr: Hol szoktak tartani a fényképezőgépet és az ékszereket?

Hol

szoktak

tartani

a fényképezőgépet

és

az ékszereket?

where

used to

keep

the camera

and

the jewelry

Police officer: Where did you keep your camera and jewelry?

Line 44 / 55

Jeremy: Sajnos a fényképezőgépet tegnap este elfelejtettük magunkkal vinni.

Sajnos

a fényképezőgépet

tegnap

este

elfelejtettük

magunkkal

vinni

unfortunately

the camera

yesterday

evening

we forgot

with us

to take

Jeremy: Unfortunately, we forgot to take the camera with us last night.

Line 45 / 55

Jeremy: Pedig akárhova megyünk, a fényképezőgép mindig velünk van.

Pedig

akárhova

megyünk

a fényképezőgép

mindig

velünk

van

in turn

up to

we go

the camera

always

with us

is

Jeremy: Wherever we go, the camera is always with us.

Line 46 / 55

Jeremy: Az ékszereket általában itt szoktuk hagyni a fiókban.

Az ékszereket

általában

itt

szoktuk

hagyni

a fiókban

the jewelry

usually

here

we used to

leave

in the drawer

Jeremy: We usually leave the jewelry here in the drawer.

Line 47 / 55

Rendőr: Hm. Kár, hogy nem adták át a recepción megőrzésre.

Hm

Kár

hogy

nem

adták

át

a recepción

megőrzésre

hm

pity / damage

that

not

released / turned over to

through / across

at the reception

for preservation

Police officer: Hm. It is a pity that it was not handed over to the reception for safekeeping.

Line 48 / 55

Rendőr: Nem kerül egy vagyonba, érdemes...

Nem

kerül

egy

vagyonba

érdemes

not

cost

a / one

fortune

worth

Police officer: It doesn't cost a fortune, it's worth it...

Line 49 / 55

Jeremy: Igaza van, egy kicsit felelőtlenek voltunk, de most már késő.

Igaza

van

egy

kicsit

felelőtlenek

voltunk

de

most

már

késő

right

it is

a / one

a little

irresponsible

we were

but

now

already / yet

late

Jeremy: You're right, we were a bit irresponsible, but it's too late now.

Line 50 / 55

Rendőr: És pénzt nem vittek el?

És

pénzt

nem

vittek

el

and

money

not

they took

away

Police officer: And they didn't take any money?

Line 51 / 55

Jeremy: De igen. De csak kb. 20 fontot.

De

igen

De

csak

kb.(körülbelül)

húsz

fontot

but

yes

but

just / only

approximately

twenty

pounds

Jeremy: But yes. But only for approximately 20 pounds.

Line 52 / 55

Jeremy: Szerencsére nem szoktunk magunknál készpénzt tartani.

Szerencsére

nem

szoktunk

magunknál

készpénzt

tartani

fortunately

not

we used to

on our persons

cash

maintained

Jeremy: Fortunately, we don't usually carry cash.

Line 53 / 55

Jeremy: Ahol csak lehet, csekkel vagy hitelkártyával fizetünk.

Ahol

csak

lehet

csekkel

vagy

hitelkártyával

fizetünk

where

just / only

one may

by check

or

credit card

we pay

Jeremy: We pay by check or credit card wherever possible.

End of Dialog 2
Additional Expressions

Line 54 / 55

Jól érezted magad?

Jól

érezted

magad

well / good

you felt

yourself

Did you have a good time?

Line 55 / 55

Hová szoktatok szórakozni járni?

Hová

szoktatok

szórakozni

járni

where

usually

go out

to walk

Where do you normally go out?

End of Additional Expressions