US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 17

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Mi a panasza?

Mi

a panasza

what

your problem

What is the matter with you?

Beginning of Dialog 1
Márkus is visiting his doctor.

Line 1 / 41

Orvos: Tessék, Márkus úr. Mi a panasza?

Tessék

Márkus

úr

Mi

a panasza

here

Márkus

Mr

what

the problem

Doctor: Greetings, Mr. Markus. What is your problem?

Line 2 / 41

Márkus úr.: Nagyon beteg vagyok, doktor úr.

Nagyon

beteg

vagyok

doktor

úr

very

sick

I am

doctor

mister

Mr Márkus: I'm very sick, Doctor.

Line 3 / 41

Márkus úr.: Mindenem fáj: a torkom, a hasam.

Mindenem

fáj

a torkom

a hasam

My everything

hurts

the throat

the stomach

Mr Márkus: Everything hurts: my throat, my stomach.

Line 4 / 41

Márkus úr.: Erősen köhögök, és náthás is vagyok.

Erősen

köhögök

és

náthás

is

vagyok

strongly / heavily

I cough

and

a cold

too

I am

Mr Márkus: I cough heavily, and I have a cold.

Line 5 / 41

Orvos: Lázas?

lázas

feverish

Doctor: Do you have a fever?

Line 6 / 41

Márkus úr.: Lehet, de nem tudtam megmérni a lázam, mert nincs otthon lázmérőm.

Lehet

de

nem

tudtam

megmérni

a lázam

mert

nincs

otthon

lázmérőm

maybe

but

not

I knew it

measure

my fever

because

none

at home

thermometer

Mr Márkus: Maybe, but I couldn't measure my fever, because I don't have a thermometer at home.

Line 7 / 41

Orvos: Tessék, itt van egy.

Tessék

itt

van

egy

here you are

here

is

one

Doctor: Here you go, here's one.

Line 8 / 41

Orvos: Lássuk csak! Hm. Elég magas 39 fokos láza van.

Lássuk

csak

Hm

Elég

magas

harminckilenc

fokos

láza

van

let's see

just

hm

enough

high / tall

thirty-nine

degrees

loose

is / there is

Doctor: Let's just see! Hm. He has a pretty high 39 degree fever.

Line 9 / 41

Orvos: És tud rendesen enni? Van étvágya?

És

tud

rendesen

enni

Van

étvágya

and

can

neatly

to eat

there is

appetite

Doctor: And can you eat properly? Do you have an appetite?

Line 10 / 41

Márkus úr.: Nem nagyon. Tegnap egész nap alig ettem valamit.

Nem

nagyon

Tegnap

egész

nap

alig

ettem

valamit

not

very

yesterday

entire

day / sun

barely

I ate

something / anything

Mr Márkus: Not really. Yesterday I barely ate anything all day.

Line 11 / 41

Márkus úr.: Elfelejtettem mondani, hogy szédülök is.

Elfelejtettem

mondani

hogy

szédülök

is

I forgot

to say

that

dizzy

also

Mr Márkus: I forgot to say I was dizzy too.

Line 12 / 41

Orvos: Nyissa ki a száját! Megnézem a torkát.

Nyissa

ki

a száját

Megnézem

a torkát

open

out

the mouth

view / look

the throat

Doctor: Open your mouth! I'll look at your throat.

Line 13 / 41

Orvos: Egy kicsit piros.

Egy

kicsit

piros

a

a little

red

Doctor: A little red.

Line 14 / 41

Orvos: De meg fog gyógyulni, Márkus úr.

De

meg

fog

gyógyulni

Márkus

úr

but

and

will

healed

Mark

mister

Doctor: But you will be healed, Mr. Mark.

Line 15 / 41

Orvos: Nem kell félni.

Nem

kell

félni

not

must

fear

Doctor: Don't be afraid.

Line 16 / 41

Orvos: Csak influenzája van.

Csak

influenzája

van

only / just

flu

is

Doctor: You only have the flu.

Line 17 / 41

Orvos: Felírok magának egy gyógyszert.

Felírok

magának

egy

gyógyszert

label / prescribe

yourself

one

medicine

Doctor: I'll prescribe a medicine for you.

Line 18 / 41

Orvos: Naponta háromszor kell beszedni étkezés után.

Naponta

háromszor

kell

beszedni

étkezés

után

daily

three times

must

take / recover

meal

after

Doctor: It should be taken three times a day after meals

Line 19 / 41

Orvos: Tessek ágyban maradni egy hétig.

Tessek

ágyban

maradni

egy

hétig

here you are

in bed

stay

a / one

for a week

Doctor: And bedrest for a week.

Line 20 / 41

Orvos: A jövő héten délután rendelek.

A jövő

héten

délután

rendelek

the future

week

in the afternoon

I order

Doctor: I'll order it next week in the afternoon.

Line 21 / 41

Orvos: Csütörtökön majd újra megvizsgálom.

Csütörtökön

majd

újra

megvizsgálom

on Thursday

then

again

I examine

Doctor: I'll check it again on Thursday.

Line 22 / 41

Orvos: Tessék, itt a recept.

Tessék

itt

a recept

here you are

here

the recipe / prescription

Doctor: Here's the prescription.

Line 23 / 41

Márkus úr: Köszönöm.

Köszönöm

Thanks

Mr Markus: Thanks.

Line 24 / 41

Márkus úr: Ha már itt vagyok, doktor úr, van még valami.

Ha

már

itt

vagyok

doktor

úr

van

még

valami

if

already

here

I am

doctor

mister

it is

more

something

Mr Markus: If I'm already here, Doctor, there's something else.

Line 25 / 41

Márkus úr: Szörnyen fáj a derekam meg a vállam.

Szörnyen

fáj

a derekam

meg

a vállam

awfully / terribly

hurt / ache

my waist

and

my shoulders

Mr Markus: My waist and shoulders are terribly painful.

Line 26 / 41

Márkus úr: Tudja, a reumám...

Tudja

a reumám

you know

my rheumatism

Mr Markus: You know, my rheumatism

Line 27 / 41

Márkus úr: Nem tud valamit ajánlani?

Nem

tud

valamit

ajánlani

not

can

something

recommend

Mr Markus: You can't recommend something?

Line 28 / 41

Orvos: Már a múltkor is akartam magát gyógyfürdőbe küldeni, de nem nagyon lelkesedett.

Már

a múltkor

is

akartam

magát

gyógyfürdőbe

küldeni

de

nem

nagyon

lelkesedett

already

last time

also

I wanted

you

to the spa

to send

but

not

very

enthusiastic

Doctor: I wanted to send you to the spa already last time, but you were not very enthusiastic.

Line 29 / 41

Orvos: Pedig tudja jól, hogy jót tesz magának.

Pedig

tudja

jól

hogy

jót

tesz

magának

in turn

can

good

that

good

do

for yourself / for oneself

Doctor: But you know what is best for you.

Line 30 / 41

Orvos: Itt vagyunk a gyógyfürdők hazájában, és maga nem akarja kihasználni ezt a páratlan lehetőséget.

Itt

vagyunk

a gyógyfürdők

hazájában

és

maga

nem

akarja

kihasználni

ezt

a páratlan

lehetőséget

here

we are

the spas

homeland

and

you / itself

not

to

take advantage

this

unique / odd one out

opportunity

Doctor: We are here in the country of spas, and you do not want to take advantage of this unique opportunity.

Line 31 / 41

Márkus úr: Igérem, doktor úr, most megfogadom a tanácsát.

Igérem

doktor

úr

most

megfogadom

a tanácsát

I promise

doctor

mister

now

pledge

your advice

Mr Markus: I promise, Doctor, I will take your advice now.

Line 32 / 41

Orvos: Hová szeretne menni?

Hová

szeretne

menni

where

you would

to go

Doctor: Where do you want to go?

Line 33 / 41

Orvos: Hévizre vagy Gyulára?

Hévizre

vagy

Gyulára

to Hévíz

or

to Gyula

Doctor: To Hévíz or Gyula?

Line 34 / 41

Márkus úr: Nekem teljesen mindegy.

Nekem

teljesen

mindegy

to me

completely

all the same

Mr Markus: It doesn't matter to me.

Line 35 / 41

Márkus úr: Héviz is, Gyula is rettenetesen drága lett.

Héviz

is

Gyula

is

rettenetesen

drága

lett

Héviz

also

Gyula

also

terribly

expensive

became

Mr Markus: Héviz and Gyula are extremely expensive too.

Line 36 / 41

Márkus úr: De egy hetet kibírok. Hátha segít.

De

egy

hetet

kibírok

Hátha

segít

but

one / a

week

stick

maybe

help

Mr Markus: But I'll try a week. Maybe it will help.

End of Dialog 1
Additional Expressions

Line 37 / 41

Mindenem fáj, doktor úr.

Mindenem

fáj

doktor

úr

My everything

hurts

doctor

mister

I'm aching all over, Doctor.

Line 38 / 41

Erősen köhögök, és náthás is vagyok.

Erősen

köhögök

és

náthás

is

vagyok

strongly / heavily

I cough

and

a cold

too

I am

I have a bad cough and a cold as well.

Line 39 / 41

Nincs étvágyom.

Nincs

étvágyom

none / no

my appetite / my hunger

I have no appetite.

Line 40 / 41

Azt hiszem, hogy lázam is van.

Azt

hiszem

hogy

lázam

is

van

it / that

I think

that

my fever

too

there is

I think I have a fever as well.

Line 41 / 41

Nekem teljesen mindegy.

Nekem

teljesen

mindegy

to me

completely

all the same

It doesn't matter to me. / It's all the same to me.

End of Additional Expressions