US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 18

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Milyen emberek voltak a szülei?

Milyen

emberek

voltak

a szülei

what kind of

people

they were

your parents

What were your parents like?

Beginning of Dialog 1
Famous actress Katalin Almási is interviewed on the subject of her childhood and family.

Line 1 / 66

Riporter: Hogyan emlészik a gyerekkorára?

Hogyan

emlészik

a gyerekkorára

how

you remember

to your childhood

Reporter: How do you remember your childhood?

Line 2 / 66

Almási K.: Nagyon boldog gyerekkorom volt.

Nagyon

boldog

gyerekkorom

volt

very

happy

childhood

I was

Almási K.: I had a very happy childhood.

Line 3 / 66

Almási K.: Öten voltunk testvérek.

Öten

voltunk

testvérek

five of them

we were

brothers and sisters

Almási K.: We were five siblings.

Line 4 / 66

Almási K.: A szüleinkkel egy nagy, romos házban éltünk Szekszárdon.

A szüleinkkel

egy

nagy

romos

házban

éltünk

Szekszárdon

with our parents

a / one

great

ruined

house

we lived

in Szekszárd

Almási K.: We lived in a big, ruined house with our parents in Szekszárd.

Line 5 / 66

Almási K.: Sajnos soha nem volt elég pénzünk a házat teljesen rendbe hozni.

Sajnos

soha

nem

volt

elég

pénzünk

a házat

teljesen

rendbe

hozni

unfortunately

never

not

was

enough

money

the house

completely

right / in order

to bring / to put

Almási K.: Unfortunately, we never had enough money to put the house in order.

Line 6 / 66

Almási K.: De talán éppen ezért volt olyan romantikus!

De

talán

éppen

ezért

volt

olyan

romantikus

but

maybe

just / even

therefore

was

so

romantic

Almási K.: But maybe that's why it was so romantic!

Line 7 / 66

Almási K.: A házunk mögött volt egy óriási kert.

A házunk

mögött

volt

egy

óriási

kert

our house

behind

was

a

giant

garden

Almási K.: There was a huge garden behind our house.

Line 8 / 66

Almási K.: Tavasztól őszig itt szoktunk játszani a testvéreimmel.

Tavasztól

őszig

itt

szoktunk

játszani

a testvéreimmel

from spring

to autumn

here

we used to

to play

with my brothers

Almási K.: From spring to autumn, we used to play with my siblings here.

Line 9 / 66

Riporter: Milyen emberek voltak a szülei?

Milyen

emberek

voltak

a szülei

what kind of

people

they were

your parents

Reporter: What kind of people were your parents?

Line 10 / 66

Almási K.: Anyám magas karcsú, világosbarna hajú, kék szemű lány volt.

Anyám

magas

karcsú

világosbarna

hajú

kék

szemű

lány

volt

my mother

tall

slender

light brown

hair

light blue

eyed

girl / maiden

was

Almási K.: My mother was a tall, slender, light brown, blue eyed girl.

Line 11 / 66

Almási K.: Imádott olvasni, szinházba járni.

Imádott

olvasni

szinházba

járni

she loved

to read

to the theater

to walk / to go

Almási K.: She loved to read and go to the theater.

Line 12 / 66

Almási K.: Biztosan tőle örököltem a szinház szeretetát.

Biztosan

tőle

örököltem

a szinház

szeretetát

surely

from him / from her

I inherited

the theatre

love

Almási K.: I must have inherited the love of the theater from him.

Line 13 / 66

Almási K.: Mindig vidám, kedves, igen vallásos ember volt, katolikus.

Mindig

vidám

kedves

igen

vallásos

ember

volt

katolikus

always

happy / cheerful

nice / kind

greatly

religious

human / person / man

was

Catholic

Almási K.: She was always cheerful, kind, very religious, Catholic.

Line 14 / 66

Almási K.: Apámmal jól kiegészítették egymást.

Apámmal

jól

kiegészítették

egymást

my father

well

completed / complemented

each other

Almási K.: My father complemented each other well.

Line 15 / 66

Almási K.: Ő ugyanis csendes komoly ember volt bár szerencsére volt humorérzéke is.

Ő

ugyanis

csendes

komoly

ember

volt

bár

szerencsére

volt

humorérzéke

is

he / she

namely

quiet

serious

person / man

was

though

fortunately

was

sense of humor

also

Almási K.: He was a quiet, serious man, though fortunately he had a sense of humor.

Line 16 / 66

Almási K.: Apám jóképű, nagy bajuszos, fekete hajú férfi volt.

Apám

jóképű

nagy

bajuszos

fekete

hajú

férfi

volt

my dad

handsome

great / big

moustache

black

hair

man

was

Almási K.: My dad was a handsome man with a big mustache and black hair.

Line 17 / 66

Almási K.: Kálvinista volt, de anyám hite erősebb volt, mint apámé.

Kálvinista

volt

de

anyám

hite

erősebb

volt

mint

apámé

Calvinist

was

but

my mother

faith

stronger

was

than

my father's

Almási K.: He was a Calvinist, but my mother's faith was stronger than my father's.

Line 18 / 66

Almási K.: Igy katolikus templomban volt az esküvőjük, és minket is ebben a hitben neveltek.

Igy

katolikus

templomban

volt

az esküvőjük

és

minket

is

ebben

a hitben

neveltek

thus / so

Catholic

in church

was

their wedding

and

us

also

in this

in faith

were raised

Almási K.: So they had a wedding in a Catholic church, and we were raised in that faith.

Line 19 / 66

Almási K.: Minden vasárnap jártunk misére.

Minden

vasárnap

jártunk

misére

all

Sunday

we went

to Mass

Almási K.: We went to Mass every Sunday.

Line 20 / 66

Almási K.: A szüleim életük végéig nagyon szerették egymást.

A szüleim

életük

végéig

nagyon

szerették

egymást

my parents

their lives

the end

very

failed / unsuccessful

each other

Almási K.: My parents failed each other very much for the rest of their lives.

Line 21 / 66

Almási K.: Ritkán veszekedtek, de akkor is hamar kibékültek.

Ritkán

veszekedtek

de

akkor

is

hamar

kibékültek

rarely

they are fighting

but

then

too

soon

reconciled

Almási K.: They rarely quarreled, but they reconciled quickly too.

Line 22 / 66

Riporter: Mindez nagyon idillikusan hangzik.

Mindez

nagyon

idillikusan

hangzik

all of this

very

idyllically

sounds

Reporter: All this sounds very idyllic.

Line 23 / 66

Riporter: Milyenek voltak a rokonai?

Milyenek

voltak

a rokonai

what / how

were

your relatives

Reporter: What were your relatives like?

Line 24 / 66

Almási K.: Nagy család volt a miénk.

Nagy

család

volt

a miénk

great / big

family

was

ours

Almási K.: Ours was a big family.

Line 25 / 66

Almási K.: Anyámék hatan voltak testvérek, apámék pedig hárman.

Anyámék

hatan

voltak

testvérek

apámék

pedig

hárman

my mother

six of them

were

siblings

my father

in turn

three of them

Almási K.: My mother had six siblings, and my father had three.

Line 26 / 66

Almási K.: Igy sok nagynéni, nagybácsi, unokatestvér volt mindig nálunk.

Igy

sok

nagynéni

nagybácsi

unokatestvér

volt

mindig

nálunk

thus / so

many

aunt

uncle

cousin

were

always

here

Almási K.: So many aunts, uncles, cousins were always with us.

Line 27 / 66

Almási K.: Vidám, zajos család voltunk.

Vidám

zajos

család

voltunk

happy

noisy

family

we were

Almási K.: We were a fun, noisy family.

Line 28 / 66

Almási K.: Különösen Jakab bácsira emlékszem, anyám nővérének a férjére.

Különösen

Jakab

bácsira

emlékszem

anyám

nővérének

a férjére

especially / particularly

Jacob / James

uncle

I remember

my mother's

sister's

to her husband

Almási K.: I especially remember Uncle James, my mother's sister's husband.

Line 29 / 66

Almási K.: Ő volt az egyetlen liberális a mi konzervativ családunkban.

Ő

volt

az

egyetlen

liberális

a

mi

konzervativ

családunkban

he / she

was

the

only / sole

liberal

in

we

conservative

our family

Almási K.: He was the only liberal in our conservative family.

Line 30 / 66

Almási K.: Igazi különc volt, de imádtuk.

Igazi

különc

volt

de

imádtuk

very / really

eccentric

was

but

we loved

Almási K.: It was really eccentric, but we loved it.

Line 31 / 66

Almási K.: Emlékszem mindig cukorral csokoládéval érkezett.

Emlékszem

mindig

cukorral

csokoládéval

érkezett

I remember

always

sugar

chocolate

he arrived

Almási K.: I remember he always came with sugar with chocolate.

Line 32 / 66

Almási K.: Nem csoda, hogy olyan rosszak a fogaim!

Nem

csoda

hogy

olyan

rosszak

a fogaim

not

wonder

that

so

are bad

my teeth

Almási K.: No wonder my teeth are so bad.

Line 33 / 66

Riporter: Ugy tudom, egyedül a húga folytatta a családi hagyományt: neki öt gyereke van.

Ugy

tudom

egyedül

a húga

folytatta

a családi

hagyomány

neki

öt

gyereke

van

so

I know

alone

your sister

she / he continued

the family

tradition

for him

five

child / children

is

Reporter: As far as I know, her sister alone has continued the family tradition of having five children.

Line 34 / 66

Almási K.: Igen, a másik három testvéremnek nincs családja, és sajnos nekem sincsenek gyerekeim.

Igen

a

másik

három

testvéremnek

nincs

családja

és

sajnos

nekem

sincsenek

gyerekeim

yes

the

another

three

my brother

no / none

family

and

unfortunately

me

there are no

children

Almási K.: Yes, my other three brothers have no family, and unfortunately I have no children.

Line 35 / 66

Almási K.: Igaz, az öcsém még elég fiatal, nőtlen.

Igaz

az

öcsém

még

elég

fiatal

nőtlen

true

the

my brother

more

enough / sufficient

young

unmarried / single

Almási K.: True, my brother is still young, single.

Line 36 / 66

Almási K.: Ő is, a menyasszonya is imádják a gyerekeket.

Ő

is

a menyasszonya

is

imádják

a gyerekeket

he / she

also

his bride / his fiancée

also

adore / worship

the children

Almási K.: He and his fiancée also love children.

Line 37 / 66

Almási K.: Talán nemsokára újra nagynéni leszek.

Talán

nemsokára

újra

nagynéni

leszek

maybe

I will be

again

aunt

I will be

Almási K.: Maybe I will be an aunt soon.

End of Dialog 1
Beginning of Dialog 2
An eye witness is being interviewed about the murder of a young taxi driver.

Line 38 / 66

Riporter: Kedves hallgatóink!

Kedves

hallgatóink

dear

students

Reporter: Dear students!

Line 39 / 66

Riporter: Mint ismeretes, április ötödikén este 7 óra fele ismeretlen tettesek megölték Kozma Sándor 25 éves szolnoki taxisofőrt.

Mint

ismeretes

április

ötödikén

este

hét óra

fele

ismeretlen

tettesek

megölték

Kozma Sándor

huszonöt éves

szolnoki

taxisofőrt

as

known

April

fifth

evening

seven o'clock

half of

unknown

perpetrator

killed

Sándor Kozma

twenty-five years old

from Szolnok

taxi driver

Reporter: As it is known, on the fifth night of April at 6:30, an unknown person killed Sándor Kozma, a 25-year-old taxi driver in Szolnok.

Line 40 / 66

Riporter: Az esetnek több szemtanúja is volt.

Az esetnek

több

szemtanúja

is

volt

the incident / the case

more

witness

also

was

Reporter: The incident was witnessed by several witnesses.

Line 41 / 66

Riporter: Ön hol tartózkodott a gyilkosság elkövetésének idején?

Ön

hol

tartózkodott

a gyilkosság

elkövetésének idején

you

where

stayed

the murder

at the time of the crime

Reporter: Where were you at the time of the murder?

Line 42 / 66

Szemtanú: Én a tizenkettes busz megállójában vártam a buszra a Béke Szállóval szemben.

Én

a

tizenkettes

busz

megállójában

vártam

a buszra

a Béke Szállóval

szemben

I

the

twelfth

bus

stop of

I expected / I waited for

for the bus

at the Peace Hotel

opposite

Eyewitness: I was waiting for the bus at the twelfth bus stop opposite the Peace Hotel.

Line 43 / 66

Riporter: Kérem, mondja el, mit látott.

Kérem

mondja

el

mit

látott

please

say / tell

away

what

saw

Reporter: Please tell me what you saw.

Line 44 / 66

Szemtanú: Fél hét felé egy üres taxi közeledett a megállóhoz.

Fél hét

felé

egy

üres

taxi

közeledett

a megállóhoz

half seven (6:30)

towards

a / one

empty

taxi

came

the stop

Eyewitness: At 6:30, an empty taxi approached the bus stop.

Line 45 / 66

Szemtanú: A taxit két 20 év körüli fiatalember megállította, és beszálltak.

A taxit

két

húsz

év

körüli

fiatalember

megállította

és

beszálltak

the taxi

two

twenty

years

around

young men

stopped

and

got / boarded

Eyewitness: Two young people around 20 years old stopped the taxi and boarded it.

Line 46 / 66

Riporter: Tudna személyleírást adni a két fiatalemberről?

Tudna

személyleírást

adni

a

két

fiatalemberről

could

description

give

the

two

young men

Reporter: Can you give me a description of the two young men?

Line 47 / 66

Szemtanú: Hogyne. Egyikük kissé kövér, bajuszos férfi volt.

Hogyne

Egyikük

kissé

kövér

bajuszos

férfi

volt

sure

one of them

a bit

fat

moustached

man

was

Eyewitness: Sure. One of them was a slightly fat, mustache man.

Line 48 / 66

Szemtanú: Magassága 165-170 cm lehetett.

Magassága

száz hatvanöt

száz hetven

centiméter

lehetett

height

one hundred sixty-five

one hundred seventy

centimeters

it could be

Eyewitness: Height could be 165-170 cm.

Line 49 / 66

Szemtanú: Göndör, fekete haja a válláig ért.

Göndör

fekete

haja

a válláig

ért

curly

black

hair

to the shoulder

reached

Eyewitness: His curly black hair reached his shoulders.

Line 50 / 66

Szemtanú: Farmeröltönyt és edzőcipát viselt.

Farmeröltönyt

és

edzőcipát

viselt

denim

and

athletic shoes

he wore

Eyewitness: He wore a denim suit and sneakers.

Line 51 / 66

Szemtanú: A másik szemüveges, vékony fiatalember volt.

A

másik

szemüveges

vékony

fiatalember

volt

the

another / other

spectacled

thin

young man

was

Eyewitness: The other was a slim young man with glasses.

Line 52 / 66

Szemtanú: Magassága körülbelül 175-180 cm volt.

Magassága

körülbelül

száz hetvenöt

száz nyolcvan

centiméter

volt

height

about

one hundred seventy-five

one hundred eighty

centimeters

was

Eyewitness: Height was approximately 175-180 cm.

Line 53 / 66

Szemtanú: Világosbarna, rövid, egyenes haja és kissé elálló fülei voltak.

Világosbarna

rövid

egyenes

haja

és

kissé

elálló

fülei

voltak

light brown

short

straight

hair

and

a bit / slightly

protruding

ears

they were

Eyewitness: He had light brown, short, straight hair and slightly set ears.

Line 54 / 66

Szemtanú: Ő világosszürke kabátot, sötét nadrágot és cipőt viselt.

Ő

világosszürke

kabátot

sötét

nadrágot

és

cipőt

viselt

he / she

light gray

coat

dark

pants

and

shoes

wore

Eyewitness: He wore a light gray coat, dark pants and shoes.

Line 55 / 66

Szemtanú: Durva, agressziv arca volt.

Durva

agressziv

arca

volt

rough

aggressive

his face

was

Eyewitness: He had a rough, aggressive face.

Line 56 / 66

Riporter: Ugy tudom, egyiküknél nagy, fekete bőrtáskát láttak.

Ugy

tudom

egyiküknél

nagy

fekete

bőrtáskát

láttak

so

I know

one of them

large

black

leather bag

they saw

Reporter: I know someone saw a big black leather bag.

Line 57 / 66

Szemtanú: Igen, úgy emlékszem a táska a farmeröltönyös fiatalemberé volt.

Igen

úgy

emlékszem

a táska

a farmeröltönyös

fiatalemberé

volt

yes

so

I remember

the bag

in a denim suit

young man

was

Eyewitness: Yes, I remember the bag was for the young man in the denim suit.

Line 58 / 66

Szemtanú: Mindenestre nála láttam.

Mindenestre

nála

láttam

in any case

him

I saw

Eyewitness: After all, I saw him.

Line 59 / 66

Szemtanú: Azt hiszem, üres lehetett.

Azt

hiszem

üres

lehetett

it / that

I think

empty

it could be

Eyewitness: I think it may have been empty.

Line 60 / 66

Riporter: Talán később ebbe rakták a taxisofőr rádióját és rádiósmagnóját.

Talán

később

ebbe

rakták

a

taxisofőr

rádióját

és

rádiósmagnóját

maybe

later

in this

they put

the

taxi driver's

radio

and

radio recorder

Reporter: Perhaps later, the taxi driver's radio and tape recorder were put there.

Line 61 / 66

Riporter: Amikor beszálltak a kocsiba, ön hallott is valamit.

Amikor

beszálltak

a kocsiba

ön

hallott

is

valamit

when

they got

in the car

you

heard

also

something

Reporter: When you got in the car, you heard something.

Line 62 / 66

Szemtanú: Igen. A farmeröltönyös azt mondta a másiknak:

Igen

A farmeröltönyös

azt

mondta

a másiknak

yes

the denim suit

it / that

he said / he told

to the other

Eyewitness: Yes. The denim suit said to the other:

Line 63 / 66

Szemtanú: "Kalmáréknál ma jó buli lesz. Jössz?"

Kalmáréknál

ma

buli

lesz

Jössz

Kalmar

today

good

party

will be

you are coming

Eyewitness: "Kalmar will be a good party today. Are you coming?"

Line 64 / 66

Riporter: Ha hallgatóink közül a személyleírás alapján bárki felismeri a két fiatalembert, vagy esetleg tudja, kik lehetnek Kalmárek,...

Ha

hallgatóink

közül

a személyleírás

alapján

bárki

felismeri

a két fiatalembert

vagy

esetleg

tudja

kik

lehetnek

Kalmárek

if

students

of

the description of the person

based on

anyone

recognize

the two young men

or

possibly

can

who

may be

Kalmar

Reporter: If any of our students, based on their profile, can recognize the two young men, or maybe know who Kalmar is,...

Line 65 / 66

Riporter: ...jelentkezzen a Szolnol Megzei Rendőrfőkapitányság 627-45-ös telefonszámán.

jelentkezzen

a Szolnol Megzei Rendőrfőkapitányság

hatszáz huszonhét

negyvenöt-ös

telefonszámán

contact

the Szolnol Megzei Police Headquarters

six hundred twenty-seven

forty-five

phone number

Reporter: ...contact the Szolnol Megzei Police Headquarters at 627-45.

Line 66 / 66

Riporter: Segítségüket előre is köszönjük.

Segítségüket

előre

is

köszönjük

help

forward / in advance

also

thank you

Reporter: Thanks in advance for your help.

End of Dialog 2