US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 19

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

Sokkal jobban tetszik.

Sokkal

jobban

tetszik

much

better

I like

I much prefer it. / I like it a lot.

Beginning of Dialog 1
Antal and Tibor are friends.
They meet unexpectedly at a bus stop.

Line 1 / 58

Antal: Szevasz, Tibor! Ezer éve nem láttalak!

Szevasz

Tibor

Ezer

éve

nem

láttalak

hi

Tibor

thousand

year

not

I saw you

Antal: Hi, Tibor! I haven't seen you in a thousand years!

Line 2 / 58

Antal: Mi van veled, öregem?

Mi

van

veled

öregem

what

is

with you

old man

Antal: What about you, old man?

Line 3 / 58

Tibor: Már két hónapja új vállalatnál dolgozom.

Már

két

hónapja

új

vállalatnál

dolgozom

already

two

month

new

company

I work for

Tibor: I've been working for a new company for two months now.

Line 4 / 58

Antal: Emlékszem, hogy a régi munkahelyeden nem érezted jól magad.

Emlékszem

hogy

a régi

munkahelyeden

nem

érezted

jól

magad

I remember

that

the old one

workplace

not

you felt

well / good

yourself

Antal: I remember you were not feeling well at your old job.

Line 5 / 58

Tibor: Igen, szükségem volt a változásra.

Igen

szükségem

volt

a változásra

yes

I need

was

the change

Tibor: Yes, I needed a change.

Line 6 / 58

Antal: És itt milyen?

És

itt

milyen

and

here

what kind of

Antal: And so what?

Line 7 / 58

Tibor: Sokkal jobban tetszik.

Sokkal

jobban

tetszik

much

better

I like

Tibor: I much prefer it. / I like it more.

Line 8 / 58

Tibor: Nemcsak érdekesebb a munkám, hanem többet is keresek.

Nemcsak

érdekesebb

a munkám

hanem

többet

is

keresek

not only

more interesting

my job

but also

more

too

I seek

Tibor: Not only is my job more interesting, I am earning more.

Line 9 / 58

Tibor: Az idő is gyorsabban telik, ha az ember nem unatkozik.

Az idő

is

gyorsabban

telik

ha

az ember

nem

unatkozik

the time

also

faster

it takes

if

the man

not

is bored

Tibor: Time also passes faster when one is not bored.

Line 10 / 58

Tibor: Saját irodám, titkárnőm van.

Saját

irodám

titkárnőm

van

own / personal

office

my secretary

there is

Tibor: I have my own office, my secretary.

Line 11 / 58

Tibor: Igaz, kicsit korábban kell kelnem, mert most valamivel messzebb dolgozom.

Igaz

kicsit

korábban

kell

kelnem

mert

most

valamivel

messzebb

dolgozom

true

little

earlier

must

I arise

because

now

slightly

farther

I work

Tibor: True, I need to get up a little earlier because I'm working a little farther now.

Line 12 / 58

Tibor: De megéri, mert hamarabb is végzek.

De

megéri

mert

hamarabb

is

végzek

but

worth it

because

earlier

also

I am doing

Tibor: But it's worth it because I'll finish sooner.

Line 13 / 58

Tibor: Az óvodába is odaérek minden nap ötre.

Az óvodába

is

odaérek

minden

nap

ötre

to the kindergarten

also

I get there

all / every

day / sun

to / at five

Tibor: I get to kindergarten every day at five.

Line 14 / 58

Tibor: Ritkán kell túlóráznom, de azt jól megfizetik.

Ritkán

kell

túlóráznom

de

azt

jól

megfizetik

rarely

must

work overtime

but

it

well

pay

Tibor: I rarely have to work overtime, but I am well paid.

Line 15 / 58

Antal: Jól hangzik!

Jól

hangzik

good

sounds

Antal: Sounds good!

Line 16 / 58

Tibor: Ráadásul gyakran járok külföldre is.

Ráadásul

gyakran

járok

külföldre

is

moreover - additionally

often

I walk / I go

abroad

too

Tibor: In addition, I often go abroad.

Line 17 / 58

Tibor: Legutóbb Londonba küldtek pár napra tárgyalni és egy szerződést aláírni.

Legutóbb

Londonba

küldtek

pár

napra

tárgyalni

és

egy

szerződést

aláírni

most recently

to London

sent

pair

of days

to negotiate

and

a / one

contract

to sign

Tibor: Most recently we were sent to London for a few days to negotiate and sign a contract.

Line 18 / 58

Tibor: Jól esett, hogy ilzen hamar megbíztak bennem.

Jól

esett

hogy

ilyen

hamar

megbíztak

bennem

good

felt

that

such

soon / quickly

trusted

in me

Tibor: It felt good that they were trusting me so quickly.

Line 19 / 58

Tibor: Azt mondják, én folyékonyabban beszélek angolul, mint a tolmács.

Azt

mondják

én

folyékonyabban

beszélek

angolul

mint

a tolmács

that

say

I

fluently

I speak

English

as

the interpreter

Tibor: They say I speak English more fluently than the interpreter.

Line 20 / 58

Tibor: Azt hiszem, hamarosan vegyes vállalat leszünk.

Azt

hiszem

hamarosan

vegyes

vállalat

leszünk

it / that

I think

soon

mingled / joint

company

we will be

Tibor: I think we'll be a joint venture soon.

Line 21 / 58

Tibor: Az egyik legnagyobb brit gépipari vállattal folytatunk tárgyalásokat.

Az egyik

legnagyobb

brit

gépipari

vállattal

folytatunk

tárgyalásokat

the one

of the biggest

British

engineering

discussions / talks

we are doing

negotiations

Tibor: We are in talks with one of the largest engineering companies in the UK.

Line 22 / 58

Tibor: Akkor pedig még nagyobb lesz a felelősségem.

Akkor

pedig

még

nagyobb

lesz

a felelősségem

then

in turn

more

bigger / greater

will be

my responsibilities

Tibor: Then my responsibilities will be even greater.

Line 23 / 58

Antal: Jön a tizenhetes. Felszállsz erre a buszra?

Jön

a tizenhetes

Felszállsz

erre a buszra

comes

the seventeen

you are getting on

to this bus

Antal: The seventeen (bus number) comes. You are getting on this bus.

Line 24 / 58

Tibor: Fel, mert sietek. De majd a héten felhívlak.

Fel

mert

sietek

De

majd

a héten

felhívlak

up

because

I am in a hurry

but

then

this week

call

Tibor: Here I go, because I'm in a hurry. But I'll call you later this week.

Line 25 / 58

Antal: További sok sikert!

További

sok

sikert

further / additional

many

success

Antal: Much success in your future!

Line 26 / 58

Tibor: Kösz! Szevasz!

Kösz

Szevasz

thanks

hi / bye

Tibor: Thanks! Bye!

End of Dialog 1
Beginning of Dialog 2
Ibolya and Balázs are a young couple with two small children.
They are discussing their holiday trip.

Line 27 / 58

Ibolya: Hová megyünk idén nyaralni, Balázs?

Hová

megyünk

idén

nyaralni

Balázs

where

we are going

this year

to go on holiday

Balázs

Ibolya: Where are we going on vacation this year, Balázs

Line 28 / 58

Balázs: Nekem már elegem van a Velencei-tóból.

Nekem

már

elegem

van

a Velencei-tóból

me

already

I have had enough

is

from Lake Venice

Balázs: I'm tired of Lake Venice.

Line 29 / 58

Balázs: Unalmas egész nap a vízparton ülni.

Unalmas

egész

nap

a vízparton

ülni

boring

whole

day / sun

on the waterfront

sit

Balázs: It's boring to sit on the waterfront all day.

Line 30 / 58

Balázs: És nagyon drága lett.

És

nagyon

drága

lett

and

very

expensive

became

Balázs: And it was very expensive.

Line 31 / 58

Ibolya: Manapság mindenhol drágább, mint régebben.

Manapság

mindenhol

drágább

mint

régebben

nowadays

everywhere

more expensive

than

used to be

Ibolya: Nowadays, it's more expensive everywhere than it used to be.

Line 32 / 58

Ibolya: Tudod jól, az infláció.

Tudod

jól

az infláció

you know

well

the inflation

Ibolya: You know, inflation.

Line 33 / 58

Ibolya: A Velencei-tó még az egyik legolcsóbb hely.

A Velencei-tó

még

az egyik

legolcsóbb

hely

the of Venice-lake

more

one of them

cheapest

place

Ibolya: Lake Venice is one of the cheapest places.

Line 34 / 58

Ibolya: Ráadásul két gyerekkel minden sokkal többe kerül.

Ráadásul

két

gyerekkel

minden

sokkal

többe

kerül

moreover

two

with children

all

much

any more

costs

Ibolya: Plus, with two kids, everything costs a lot more.

Line 35 / 58

Ibolya: Apáméknak saját nyaralójuk van ott, és nem kell szállást fizetnünk.

Apáméknak

saját

nyaralójuk

van

ott

és

nem

kell

szállást

fizetnünk

my father

own

summer house

is

there

and

not

must

to deliver

payment

Ibolya: My dad has his own holiday home there and doesn't have to pay.

Line 36 / 58

Balázs: Igen, de szerintem változásra van szükségünk.

Igen

de

szerintem

változásra

van

szükségünk

yes

but

I think

change

there is

we need

Balázs: Yes, but I think we need change.

Line 37 / 58

Balázs: Már négy éve minden nyáron odajárunk.

Már

négy

éve

minden

nyáron

odajárunk

already

four

years

all / every

in summer

we go there

Balázs: We've been going every summer for four years now.

Line 38 / 58

Balázs: Milyen jó lenne két-három hétre biciklitúrára menni!

Milyen

lenne

két

három

hétre

biciklitúrára

menni

what kind of

good

it would be

two

three

weeks

bicycle

to go

Balázs: What a good two or three week bike ride!

Line 39 / 58

Balázs: Emlékszel, amikor bejártuk egész Kelet-Magyarországot?

Emlékszel

amikor

bejártuk

egész

Kelet

Magyarországot

you remember

when

we went through

whole / entire

East

Hungary

Balázs: Do you remember when we traveled all over Eastern Hungary?

Line 40 / 58

Balázs: Annál érdekesebb nyarunk azóta sem volt.

Annál

érdekesebb

nyarunk

azóta

sem

volt

more

more interesting

summer

ever since

neither / nor

was

Balázs: We haven't had a more interesting summer since then.

Line 41 / 58

Balázs: Szebbnél szebb helyeken jártunk, és sokkal több emberrel sikerült megismerkednünk, mint a Velencei-tónál!

Szebbnél

szebb

helyeken

jártunk

és

sokkal

több

emberrel

sikerült

megismerkednünk

mint

a

Velencei

tónál

nicer

more beautiful

locations

we were at

and

much

more

people

succeeded

we are familiar

than

the

Venice

lake

Balázs: We've been to nicer places and we've met a lot more people than we did at Lake Venice!

Line 42 / 58

Balázs: Vagy amikor gyalogtúrára mentünk az Őrségbe és kempingekben szálltunk meg...

Vagy

amikor

gyalogtúrára

mentünk

az

Őrségbe

és

kempingekben

szálltunk

meg

or

when

walking tour

we went

the

Őrség (guard)

and

campground

we stayed

and...

Balázs: Or when we went on a hike to the Őrség and stayed at campsites.

Line 43 / 58

Ibolya: És emlékszel, amikor három napig esett az eső és mindenlünk csupa víz lett!?

És

emlékszel

amikor

három

napig

esett

az eső

és

mindenlünk

csupa

víz

lett

and

you remember

when

three

days

fell

the rain

and

all of us

full of

water

became

Ibolya: And you remember when it rained for three days and all of us were soaked!?

Line 44 / 58

Ibolya: Amikor kisütött a nap, kiteregettem, de pár perccel később újra eleredt az eső, és megint minden átázott.

Amikor

kisütött

a nap

kiteregettem

de

pár

perccel

később

újra

eleredt

az eső

és

megint

minden

átázott

when

came out

the sun / the day

spread out

but

a pair of

minutes

later

again / anew

it started

the rain

and

again

all / everything

was soaked

Ibolya: When the sun came out, I fluttered, but a couple minutes later the rain started again and everything was soaked again.

Line 45 / 58

Ibolya: És ez igy ment három napig.

És

ez

igy

ment

három

napig

and

this

so / thus

went

three

days

Ibolya: And this went on for three days.

Line 46 / 58

Ibolya: Izgalmasabb volt, mint a Velencei-tónál, az biztos.

Izgalmasabb

volt

mint

a Velencei-tónál

az biztos

more exciting

was

as

the Lake Venice

for sure

Ibolya: It was more exciting than Lake Venice, for sure.

Line 47 / 58

Ibolya: De kisgyerekekkel nem lehet ezt csinálni.

De

kisgyerekekkel

nem

lehet

ezt

csinálni

but

young children

not

may

this

do

Ibolya: But small children can't do this.

Line 48 / 58

Ibolya: Az embernek muszáj áldozatot hoznia.

Az embernek

muszáj

áldozatot

hoznia

the man

must

victim

take

Ibolya: You have to make a sacrifice.

Line 49 / 58

Ibolya: A Velencei-tó még a lehető legjobb megoldás.

A Velencei-tó

még

a

lehető

legjobb

megoldás

the Lake of Venice

more

the

possible

best

solution

Ibolya: Lake Venice is still the best option.

Line 50 / 58

Ibolya: Majd ha a gyerekek nagyobbak lesznek, könnyebben tudunk utazni.

Majd

ha

a gyerekek

nagyobbak

lesznek

könnyebben

tudunk

utazni

then

if

the children

larger

will

easier

we know / we can

travel

Ibolya: Then if the kids get bigger, we can travel more easily.

Line 51 / 58

Ibolya: Még talán külföldre is eljutunk.

Még

talán

külföldre

is

eljutunk

more / yet / even

perhaps

abroad

also

we get

Ibolya: We might even go abroad.

Line 52 / 58

Ibolya: Már ott sem sokkal drágábbak a kempingek, mint nálunk.

Már

ott

sem

sokkal

drágábbak

a kempingek

mint

nálunk

already / yet

there

neither

much

more expensive

the campsites

as

here

Ibolya: No longer are camps much more expensive than ours.

Line 53 / 58

Balázs: Na jó! Akkor a nyáron is a Velencei-tóhoz megyünk.

Na

Akkor

a nyáron

is

a Velencei-tóhoz

megyünk

so

good

then

in the summer

also

to Lake Venice

we're going

Balázs: Okay! Then, this summer we are going to Lake Venice.

Line 54 / 58

Balázs: Végül mindig sikerül meggyőznöd.

Végül

mindig

sikerül

meggyőznöd

finally

always

succeed

convince

Balázs: In the end, you always convince me.

End of Dialog 2
Additional Expressions

Line 55 / 58

Ezer éve nem láttalak!

Ezer

éve

nem

láttalak

thousand

year

not

I saw you

I haven't seen you for ages.

Line 56 / 58

Nemcsak érdekesebb a munkám, hanem többet is keresek.

Nemcsak

érdekesebb

a munkám

hanem

többet

is

keresek

not only

more interesting

my job

but also

more

too

I seek

Not only is my job more interesting, I am earning more.

Line 57 / 58

Sajnos korábban kell kelnem.

Sajnos

korábban

kell

kelnem

unfortunately

earlier

must

I arise

Unfortunately I must get up earlier.

Line 58 / 58

Jó szórakozást!

szórakozást

good

entertainment

Have a nice time! / Have fun!

End of Additional Expressions