US flag I speak English and want to study Norwegian. Norway flag

"Heavy Water War" - Tronstad Challenges His Students

Tronstad to Students

Click the audio controller to listen to the lesson.

Play complete audio lesson

Line 1 / 13

Kjære alle sammen, det blir ingen undervisning i dag.

Kjære

alle sammen

det

blir

ingen

undervisning

i dag

dear

all

there

will be

no

teaching

today

Dear all, there are no lectures today.

Line 2 / 13

Som dere sikkert har hørt, så er tyskerne i byen.

Som

dere

sikkert

har

hørt

er

tyskerne

i

byen

as

you

probably

have

heard

so

are

the Germans

in

the town

As you have heard, the Germans are in town.

Line 3 / 13

Vitenskapen er et edelt yrke.

Vitenskapen

er

et

edelt

yrke

the science

is

a

noble

profession

Science is a noble profession.

Line 4 / 13

Selv har jeg aldri hatt en høyere ambisjon enn å stadig vite mer.

selv

har

jeg

aldri

hatt

en

høyere

ambisjon

enn

stadig

vite

mer

myself

have

I

never

had

a

higher

ambition

than

continuously

to acquire knowledge

more

I have never had a higher ambition than just learning more.

Line 5 / 13

For ti år siden så visste jeg ikke at neutroner bar på en energi oppimot to millioner elektrovolt

for

ti

år

siden

visste

jeg

ikke

at

neutroner

bar

en

energi

oppimot

to

millioner

elektrovolt

about

ten

years

ago

then

knew

I

not

that

neutrons

carried

on

an

energy

approaching

two

million

electron volts

Ten years ago, I did not know neutrons carried the energy of two million electron volts.

Line 6 / 13

Så tenkte jeg at, "dette er det viktigste jeg noen gang kommer til å lære".

tenkte

jeg

at

dette

er

det

viktigste

jeg

kommer

til

å lære

then

thought

I

that

this

is

the

most important

I

will

to

learn

At the time I thought, "This is the most important thing I will ever learn".

Line 7 / 13

Men jeg tok feil.

men

jeg

tok

feil

but

I

was

wrong

But I was wrong.

Line 8 / 13

Det er vel heller det nest viktigste.

det

er

vel heller

det

nest

viktigste

it

is

rather

the

second

most important

It was the second most important thing.

Line 9 / 13

Skal vi sitte her og regne på formler? Eller skal vi gå ut, med våpen i hånd, og kjempe for det som er vårt?

skal

vi

sitte

her

og

regne på

formler

eller

skal

vi

ut

med

våpen

i

hånd

og

kjempe

for

det

som

er

vårt

shall

we

sit

here

and

work at

formulas

or

shall

we

go

outside

with

weapons

in

hand

and

fight

for

that

which

is

ours

Should we sit here and do formulas or should we go out and fight those who are trying to take what is ours?

Line 10 / 13

Skal vi føye oss etter dem og håpe på at de vil gi oss noe tilbake?

skal

vi

føye

oss

etter

dem

og

håpe på

at

de

vil

gi

oss

noe

tilbake

shall

we

bow

us

to

them

and

hope

that

they

will

give

us

something

return

Should we bow to them and pray they give us something back?

Line 11 / 13

Eller skal vi bruke hodene våre på å forsøke å sende dem hjem?

eller

skal

vi

bruke

hodene

våre

å forsøke

å sende

dem

hjem

or

shall

we

use

heads

ours

on

to try

to send

them

home

Or should we use out heads to try and drive them out?

Line 12 / 13

Kjære studenter, kjære vitenskapsmenn, kjære mennesker; valget er deres!

kjære

studenter

kjære

vitenskapsmenn

kjære

mennesker

valget

er

deres

dear

students

dear

scientists

dear

people

the choice

is

yours

My dear students, dear scientists, dear people, the choice is yours.

Line 13 / 13

Men husk! At det dere velger i dag, vil være historie om hundre år. Valget er ditt! Og ditt.

men

husk

at

det

dere

velger

i dag

vil

være

historie

om

hundre

år

valget

er

ditt

og

ditt

but

remember

that

what

you

choose

today

will

be

history

about

hundred

year

the choice

is

yours

and

yours

But remember, what you choose today will be history in one hundred years. The choice is yours, and yours.