US flag I speak English and want to study Norwegian. Norway flag

How the Danish and Norwegian Languages Split

Dane and Norwegian

Click the audio controller to listen to the lesson.

Play complete audio lesson

Line 1 / 39

Det er nå 200 år siden Norge skilte lag fra Danmark.

det

er

to hundre

år

siden

Norge

skilte

lag

fra

Danmark

it

is

now

two hundred

years

ago

Norway

split

apart

from

Denmark

Narrator: It's now 200 years since Norway became independent from Denmark.

Line 2 / 39

Det er mange grunner til at dette skjedde, men det viktigste var språket.

det

er

mange

grunner

til

at

dette

skjedde

men

det

viktigste

var

språket

it

is

many

reasons

to

that

this

happened

but

the

[most] important

was

the language

Narrator: There are many reasons this happened, but the most important was the language.

Line 3 / 39

Som alle vet er dansk et merkelig og uforståelig språk, men det var ikke alltid slik.

som

alle

vet

er

dansk

et

merkelig

og

uforståelig

språk

men

det

var

ikke

alltid

slik

as

everyone

knows

is

Danish

a

weird

and

incomprehensible

language

but

it

was

not

always

like this

Narrator: As everyone know, Danish is a weird and incomprehensible language, but it as not always like this.

Line 4 / 39

For å forstå hva som skjedde må vi tilbake i tid.

for

å

forstå

hva

som

skjedde

vi

tilbake

i

tid

for

to

understand

what

that

happened

must

we

back

in

time

Narrator: To understand what happened we have to go back in time.

Line 5 / 39

Vi befinner oss i Danmark. Året er 1814.

vi

befinner

oss

i

Danmark

Året

er

atten fjorten

we

find

us

in

Denmark

(the) year

is

eighteen fourteen

Narrator: We find ourselves in Denmark. The year is 1814.

Line 6 / 39

På denne tiden snakket nordmenn og danskere samme språk, nemlig norsk.

denne

tiden

snakket

nordmenn

og

danskere

samme

språk

nemlig

norsk

at

this

time

spoke

Norwegians

and

Danes

same

language

namely

Norwegian

Narrator: At this time, Norwegians and Danes spoke the same language, namely Norwegian.

Line 7 / 39

Neimen, goddag kjære nordmann! Er du klar for et stykke ærlig arbeide?

neimen

goddag

kjære

nordmann

er

du

klar

for

et

stykke

ærlig

arbeide

why

hello

dear

Norwegian

are

you

ready

for

a

piece

honest

work

Dane: Why, hello, my dear Norwegian! Ready for an honest day's work.

Line 8 / 39

Så klart, kjære danske.

klart

kjære

danske

of

course

dear

Dane

Norwegian: Of course, dear Dane.

Line 9 / 39

Jammen, det er bra! Da går vi.

jammen

det

er

bra

da

går

vi

well

that

is

good

then

walk

we

Dane: Good! let's go then!

Line 10 / 39

Det norske språket gjorde det enkelt for nordmenn og danskere å samarbeide.

det

norske

språket

gjorde

det

enkelt

for

nordmenn

og

danskere

å

samarbeide

the

Norwegian

language

made

it

easy

for

Norwegians

and

Danes

to

cooperate

Narrator: The Norwegian language made it easy for Norwegians and Danes to work together.

Line 11 / 39

Kan jeg få sage denne gangen?

kan

jeg

(å) sage

denne

gangen

may

I

get

to saw

this

time

Dane: May I saw this time?

Line 12 / 39

Ja, så klart.

ja

klart

yes

of

course

Norwegian: Yes, of course.

Line 13 / 39

Hvor mange trenger vi i dag?

hvor

mange

trenger

vi

i dag

how

many

need

we

today

Norwegian: How many do we need today?

Line 14 / 39

Femtifem (55).

femtifem

fifty-five

Dane: About fifty-five.

Line 15 / 39

Femtifem, ja, jeg sjønner.

femtifem

ja

jeg

sjønner

fifty-five

yes

I

understand

Norwegian: Fifty-five. I understand.

Line 16 / 39

Du og jeg nordmann; vi jobber godt vi.

du

og

jeg

nordmann

vi

jobber

godt

vi

you

and

I

Norwegian

we

work

well

ourselves

Dane: You and I, Norwegian, we work well together.

Line 17 / 39

Ja, vi gjør det danske.

ja

vi

gjør

det

danske

yes

we

do

that

Dane

Norwegian: Yes, we certainly do, Dane.

Line 18 / 39

Nordmenn og dansker levde sammen i harmoni og velstand.

Nordmenn

og

dansker

levde

sammen

i

harmoni

og

velstand

Norwegians

and

Danes

lived

together

in

peace

and

prosperity

Narrator: Norwegians and Danes lived together in peace and prosperity.

Line 19 / 39

Men... En skjebnefull dag skjedde det noe som ville forandre Danmark…. For alltid!

men

en

skjebnefull

dag

skjedde

det

noe

som

ville

forandre

Danmark

for

alltid

but

one

fateful

day

happened

it

something

that

would

change

Denmark

for

always

Narrator: Alas! One fateful day would change Denmark…Forever!

Line 20 / 39

Hva er det som har skjedd?

hva

er

det

som

har

skjedd

what

is

it

that

has

happened

Norwegian: What has happened?

Line 21 / 39

Jeg schulle bare drikke litt oschå klarte jeg ikke å schtoppe.

jeg

skulle

bare

drikke

litt

og så

klarte

jeg

ikke

å

stoppe

I

was going to

just

drink

a little

and then

could

I

not

to

stop

Dane: I wasch justh gonna drink and justh couldn't stoph.

Line 22 / 39

Jeg forstår ikke hva du sier?!?

jeg

forstår

ikke

hva

du

sier

I

understand

not

what

you

saying

Norwegian: What are you saying?

Line 23 / 39

Jeg schulle bare drikke litt oschå klarte jeg ikke å schtoppe.

jeg

skulle

bare

drikke

litt

og så

klarte

jeg

ikke

å

stoppe

I

was going to

just

drink

a little

and then

could

I

not

to

stop

Dane: I was just going to drink and just couldn't stop. (slurred speech)

Line 24 / 39

Nei, jeg sjønner ikke.

nei

jeg

sjønner

ikke

no

I

understand

not

Norwegian: No, I don't understand.

Line 25 / 39

[fyllerør]

fyllerør

gibberish

Dane: [gibberish]

Line 26 / 39

Alkoholen gjorde at danskerne ikke lenger klarte å snakke normalt.

alkoholen

gjorde

at

danskerne

ikke

lenger

klarte

å

snakke

normalt

alcohol

did

that

[the] Danes

not

anymore

could

to

talk

normally

Narrator: The alcohol disabled the Danish people's ability to speak normally.

Line 27 / 39

(mere fyllerør)

mere

fyllerør

more

gibberish

Dane: (more gibberish)

Line 28 / 39

Må jeg sage? (Danish pronunciation)

jeg

sage

must

I

saw

Dane: Do I have to saw?

Line 29 / 39

Om du må?

om

du

if

you

must

Norwegian: Do you have to?

Line 30 / 39

Ja, må jeg? (Danish pronunciation)

ja

jeg

yes

must

I

Dane: Yeah, do I have to?

Line 31 / 39

Nei, du må ikke. Jeg kan ta det jeg.

nei

du

ikke

jeg

kan

ta

det

jeg

no

you

have to (must)

not

I

can

take

it

myself

Norwegian: No, you don't have to. I can do it myself.

Line 32 / 39

Du tror du pisser, men du sviner. Snur du rundt, du glider.(Danish pronunciation)

du

tror

du

pisser

men

du

sviner

snur

du

rundt

du

glider

you

think

you

piss

but

you

poop

turn

you

around

you

slip

Dane: You think you piss, but you poop. Then you turn around and slip.

Line 33 / 39

Ja, hvor mange trenger vi i dag?

ja

hvor

mange

trenger

vi

i dag

yes

how

many

need

we

today

Norwegian: How many do we need today?

Line 34 / 39

(Frem og tilbake!!!!)

frem

og

tilbake

forth

and

back

(Norwegian and Dane argue back and forth!)

Line 35 / 39

Jeg forstår ikke!!

jeg

forstår

ikke

I

understand

not

Norwegian: I don't understand!

Line 36 / 39

Norge sjønte at samarbeidet ikke lenger var mulig og skrev sin egen grunnlov, for å kunne fortsette arbeidet alene.

Norge

sjønte

at

samarbeidet

ikke

lenger

var

mulig

og

skrev

sin

egen

grunnlov

for

å

kunne

fortsette

arbeidet

alene

Norway

understood

that

cooperation

not

anymore

was

possible

and

wrote

its

own

constitution

to

be

able

continue

(the) work

alone

Narrator: Norway realised cooperation was no longer possible and wrote its own constitution to continue working alone.

Line 37 / 39

Med sørgmodig hjerte forlot Norge Danmark.

med

sørgmodig

hjerte

forlot

Norge

Danmark

with

sorrowful

heart

forsook

Norway

Denmark

Narrator: With a heavy heart, Norway left Denmark.

Line 38 / 39

Den dag i dag er dansk fortsatt et forvridd og arbitrært språk.

den

dag

i

dag

er

dansk

fortsatt

et

forvidd

og

arbitrært

språk

up to

day

to

day

is

Danish

still

a

twisted

and

arbitrary

language

Narrator: To this very day, Danish remains a twisted and arbitrary language.

Line 39 / 39

Men mange danskere drømmer tilbake til storhetstiden, hvor de fortsatt snakket norsk.

men

mange

danskere

drømmer

tilbake

til

storhetstiden

hvor

de

fortsatt

snakket

norsk

but

many

Danes

dream

back

to

the golden age

where

they

still

talked

Norwegian

Narrator: And many Danish people dream back to the golden age, when they still spoke Norwegian.