US flag I speak English and want to study Ukrainian Ukraine flag

Ukrainian Basic Course - Lesson 05 - Hotel

Ukrainian Basic Course

Play entire audio recording.

Title

Нам треба замовити номер у готелі

Нам

треба

замовити

номер

у

готелі

to us

need

reserve

room

in

hotel

We need to reserve a hotel room.

Normal Speed

Slow Speed

Start of Dialog 1

Line 1 / 33

Ігоре Івановичу, ми маємо замовити готель для Стівена Тейлора.

Ігоре Івановичу

ми

маємо

замовити

готель

для

Стівена Тейлора

Igor Ivanovich

we

have

reserve

hotel

for

Steven Taylor

Igor Ivanovich, we have a hotel reservation for Steven Taylor.

Normal Speed

Slow Speed

Line 2 / 33

Коли він прибуває?

Коли

він

прибуває

when

he

arrive

When will he arrive?

Line 3 / 33

Двадцять дев'ятого липня, у четвер.

Двадцять дев'ятого

липня

у

четвер

29th

July

in

Thursday

On Thursday, the 29th of July.

Normal Speed

Slow Speed

Line 4 / 33

Гаразд. Який номер замовити? І на скількох?

Гаразд

Який

номер

замовити

І

на

скількох

OK

which

room

reserve

and

on

how many

OK. What kind of room and how many?

Line 5 / 33

Він просить два номери "люкс" - для нього і для його друга.

Він

просить

два

номери

люкс

для

нього

і

для

його

друга

he

ask

two

rooms

suite

for

him

and

for

his

friend (male)

He asked for a two room suite, for him and a friend.

Normal Speed

Slow Speed

Line 6 / 33

Немає проблем. На скільки днів?

Немає

проблем

На

скільки

днів

none

problem

on

how many

days

No problem. How many days?

Line 7 / 33

На сім, до п'ятого серпня.

На

сім

до

п'ятого

серпня

on

seven

to

fifth

August

Seven. Until the 5th of August.

Normal Speed

Slow Speed

Line 8 / 33

Після Києва він планує відвідати Львів.

Після

Києва

він

планує

відвідати

Львів

after

Kiev

he

plans

visit

Lviv

After Kiev, he plans to visit Lviv.

Normal Speed

Slow Speed

Line 9 / 33

На жаль, він не має часу довго там бути.

На жаль

він

не

має

часу

довго

там

бути

unfortunately

he

not

has

time

long

there

to be

Unfortunately, he does not have much time.

Normal Speed

Slow Speed

Line 10 / 33

Соломіє Олександрівно, на скільки днів замовити готель у Львові?

Соломіє

Олександрівно

на

скільки

днів

замовити

готель

у

Львові

Solomie

Alexandrivna

to

how many

days

reserve

hotel

in

Lviv

Solomie Alexandrivna, how many days hotel reservation in Lviv?

Line 11 / 33

На два дні: на шосте й сьоме серпня.

На

два

дні

на

шосте

й

сьоме

серпня

to

two

days

on

sixth

and

seventh

August

Two days, 6th and 7th of August.

Normal Speed

Slow Speed

Line 12 / 33

Також, на двох, так?

Також

на

двох

так

also

on

two

yes

Two, right?

Line 13 / 33

Так. до речі, Ігоре Івановичу, Стівен цікавиться, чи можна в Україні розраховуватися за товари кредитною карткою, чеком чи готівкою.

Так

до речі

Ігоре Івановичу

Стівен

цікавиться

чи

можна

в

Україні

розраховуватися

за

товари

кредитною карткою

чеком

чи

готівкою

yes

to things / incidentally

Igor Ivanovich

Steven

interested in

or

you can

in

Ukraine

pay off

by

merchandise

with credit card

by cheque

or

with cash

Yes, incidentally, Igor Ivanovich, Steven can pay in Ukraine for purchases by credit card, cheque, or cash.

Normal Speed

Slow Speed

Line 14 / 33

У Вас є номер його факсу?

У

Вас

є

номер

його

факсу

to

you

is

room

him

fax

You fax him the room reservation?

Normal Speed

Slow Speed

Line 15 / 33

Так.

Так

yes

Yes.

Line 16 / 33

Дайте йому, будь ласка, факсом усю інформацію щодо фінансів і повідомте новий курс обміну валюти.

Дайте йому

будь ласка

факсом

усю

інформацію

щодо

фінансів

і

повідомте

новий

курс

обміну

валюти

give it to him

please

by fax

all

information

of

finance

and

let me know

new

course

exchange

currencies

Fax him all the information. Let him know the currency exchange rate.

Normal Speed

Slow Speed

Line 17 / 33

Добре.

Добре

good

Good.

End of Dialog 1
Start of Dialog 2

Line 18 / 33

Романе, ходімо до ресторану. Я дуже хочу їсти.

Романе

ходімо

до

ресторану

Я

дуже

хочу

їсти

Roman

come on

to

restaurant

I

very

want

eat

Roman, let's go to a restaurant. I am starving.

Normal Speed

Slow Speed

Line 19 / 33

Так, це дуже добра думка.

Так

це

дуже

добра

думка

yes

this

very

good

opinion

Yes, that is a very good idea!

Line 20 / 33

Чекай, я лише маю поміняти гроші.

Чекай

я

лише

маю

поміняти

гроші

wait

I

only

have

change

money

Wait! I only have small change.

Line 21 / 33

Тобі багато треба поміняти?

Тобі

багато

треба

поміняти

you

many / much

need

change

Do you need to change some money?

Normal Speed

Slow Speed

Line 22 / 33

Доларів п'ятдесят, я думаю.

Доларів

п'ятдесят

я

думаю

dollars

fifty

I

think

Fifty dollars, I think.

Line 23 / 33

Ти не знаєш, який сьогодні курс?

Ти

не

знаєш

який

сьогодні

курс

you (fam)

not

know

which

today

course / rate

Don't you know today's exchange rate?

Line 24 / 33

Не знаю. Треба запитати.

Не

знаю

Треба

запитати

not

know

need

to ask

I don't know. We need to ask.

Normal Speed

Slow Speed

Line 25 / 33

Ось пункт обміну.

Ось

пункт

обміну

he is

item / point

exchange

Here is an exchange kiosk.

Normal Speed

Slow Speed

Line 26 / 33

Ходімо. Ви міняєте долари?

Ходімо

Ви

міняєте

долари

come on / come along / let's go

you (fam)

change

dollars

Let's go! Do you change dollars?

Line 27 / 33

Скільки вам потрібно поміняти?

Скільки

вам

потрібно

поміняти

how many

you

necessary

change

How many do you need to change?

Line 28 / 33

П'ятдесят. У вас є гривні?

П'ятдесят

У

вас

є

гривні

fifty

in

you

there are

Hrivnis

Fifty. You have Hrivnis?

Line 29 / 33

Так. Де ваші долари?

Так

Де

ваші

долари

yes

where

yours

dollars

Yes. Where are your dollars?

Line 30 / 33

Ось, прошу.

Ось

прошу

here / behold

please

Here, please.

Line 31 / 33

Будь ласка. Ось квитанція.

Будь ласка

Ось

квитанція

please

here / behold

receipt

Here you are. Here is your receipt.

Line 32 / 33

Ну що, ходімо обідати?

Ну

що

ходімо

обідати

well

how / that / which / what

let's go

dinner

Well now, let's go to dinner.

Line 33 / 33

Так. Я страшно хочу їсти.

Так

Я

страшно

хочу

їсти

yes

I

terribly

want

eat

Yes. I am famished!

Normal Speed

Slow Speed

End of Dialog 2